(Poistunut julkaisusta)

Toimistosihteeri/Byråsekreterare
Helsingin seurakuntayhtymä, Hallinto-osasto, Keskusrekisteri

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.5.2018

Haemme keskusrekisteriin kahta toimistosihteeriä toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin 1.7.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Toimistosihteerin tehtävät ovat keskusrekisterin asiakaspalvelu- ja toimistotehtäviä. Tehtävien hoitaminen edellyttää suomen kielen lisäksi erinomaista suullista ja kirjallista ruotsin kielen taitoa.

Odotamme, että sinulla on toimistotyön kokemusta asiakaspalvelutehtävistä ja hallitset yleisimmät tietokoneohjelmat. Lisäksi sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja oma-aloitteellisuutta. Eduksi katsotaan kirkon organisaation ja seurakuntatyön tuntemus. Kelpoisuusehtona on ammattikorkeakoulu, opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus tai tehtävän edellyttämä työkokemus.
Palkkaus on KirVesTesin vaativuusryhmän 402 mukaan (1 963,15 - 2 258,03 euroa/kk), koeaika on 4 kk.

Tarjoamme monipuolisen ja haastavan työn sekä nykyaikaiset työvälineet.

Lisätietoja antavat suomeksi Carita Etholén p. (09) 2340 2713 carita.etholen@evl.fi ja ruotsiksi Ulla Rosenbröijer p. (09) 2340 2382 ulla.rosenbroijer@evl.fi

Till vårt centralregister söker vi två byråsekreterare. Det är fråga om tillsvidareanställning och vi räknar med att du kan tillträda den 1.7.2018 eller enligt överenskommelse.

Byråsekreteraren sköter kundtjänst- och kontorsuppgifter vid centralregistret. För att sköta uppgifterna ska du utöver finska också ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förväntar oss att du har erfarenhet av kontorsarbete och kundservice och att du behärskar de vanligaste datorprogrammen. Dessutom ska du ha social kompetens och initiativförmåga. Kunskap om kyrkans organisation och erfarenhet av församlingsarbete räknas som merit. Behörighetsvillkor för byråsekreterare är YH-examen, examen på institutsnivå eller annan lämplig utbildning eller arbetserfarenhet.
Lön enligt KyrkTAK, kravgrupp 402 (1 963,15-2 258,03 €), prövotid 4 månader.

Vi erbjuder mångsidigt och utmanande arbete och moderna arbetsredskap.

För tilläggsinformation kontakta Ulla Rosenbröijer (svenska) 09-2340 2382 ulla.rosenbroijer@evl.fi eller
Carita Etholén (finska), 09-2340 2713 carita.etholen@evl.fi