(Poistunut julkaisusta)

Toimistosihteeri
Hollolan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.3.2019

Hollolan seurakunta hakee

TOIMISTOSIHTEERIÄ

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.6.2019-31.5.2022.

Toimistosihteeri kuuluu Hollolan seurakunnan virastotiimiin työpisteen sijaitessa Kuhmoisten seurakuntatoimistossa.

Pääasialliset työtehtävät liittyvät kirkonkirjojenpitoon, kirkkoherranvirastonhoitoon ja hautaustoimen toimistotehtäviin. Työhön sisältyy myös asiakaspalvelutehtäviä, tiedotuksen ja taloushallinnon tehtäviä sekä arkistointia. Toimistosihteeri toimii tarvittaessa Padasjoen seurakuntatoimiston toimistosihteerin sijaisena.

Kirkonkirjojenpidon tehtävissä käytössämme on Suomen ev.lut. kirkon yhteinen jäsenrekisteri Kirjuri ja varausasioissa käytämme Katrina-ohjelmaa. Hautaustoimen ohjelmana Kuhmoisissa ja Padasjoella on käytössä Status-hautakirja.

Hakijalta odotamme kokemusta asiakaspalvelutehtävistä ja toimistotyöstä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, hyviä tietoteknisiä valmiuksia, tarkkaa ja vastuullista työotetta. Perehdytämme tehtävien hoitamiseen, joten innostus uuden oppimiseen on tarpeen. Eduksi katsotaan kirkon organisaation ja seurakuntatyön tuntemus. Valitun tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen ja hänellä tulee olla ammattikorkeakoulututkinto, opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus tai vähintään viiden vuoden työkokemus alalta.

Työsuhteen ehdot määräytyvät Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti ja palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaisesti. Tehtävä täytetään 1.6.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan 14.4. klo 12 mennessä sähköpostitse virastotiimin lähiesimiehelle osoitteella jaana.pyyhtia@evl.fi.

Hakuprosessin aikataulu: Hakemukset käydään läpi ja haastatteluun kutsuttavista päätetään 17.4. ja haastattelut järjestetään maanantaina 29.4.

Lisätietoja: toimistonhoitaja Jaana Pyyhtiä, puh. 044 524 6192 (1.-2.4. ja 4.-5.4. klo 13-15, 8.-9.4. ja 11.-12.4. klo 9-11) tai jaana.pyyhtia@evl.fi.