(Poistunut julkaisusta)

Toimistosihteeri
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.9.2018

Vakinainen tehtävä  alkaen 23.10.2018
Hakuaika päättyy 25.09.2018  kello 16:00
Vammaisten asiakasohjaus, Rajatorpantie 8 A, 3. krs 01600 Vantaa
Sosiaali- ja terveydenhuolto, Vanhus- ja vammaispalvelut

Vantaa vakinaisti 1.1.2018 alkaen Vammaisten asiakasohjauksen toiminnan. Toimintayksikössämme työskentelee 20 työntekijää: palveluohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, erityissosiaaliohjaajia, kolme toimistosihteeriä, psykologi, vammaisasuntojen asiantuntija sekä yksi johtava sosiaalityöntekijä ja yksi lähiesimies. Asiakkaitamme ovat pääosin alle 65-vuotiaat vammaiset henkilöt sekä omaishoidon tuen piirissä olevat asiakkaat. Tärkeä osa toimintaamme on vammaisneuvonta, jonka tarkoituksena on olla asiakkaille ja omaisille nk. matalan kynnyksen taho olla meihin yhteydessä. 

Tehtävä alkaa sijaisuutena 23.10.2018 - 31.1.2019 ja vakinaistetaan 1.2.2019 alkaen. 

Työtehtävät ovat monipuolisia sosiaalipalvelutoimiston sosialityön toimeenpanoon ja sen apuprosesseihin liittyviä työtehtäviä, esim. viranhaltijapäätöksiin liittyen maksusitoumusten laatiminen, laskujen tiliöinti ja asiatarkastus, tilastointi sekä tarvittaessa myös henkilökohtaisten avustajien palkanmaksuun liittyvät työtehtävät. Työ sisältää myös tilausten tekemistä, arkistointia ja yhteydenpitoa yhteistyöverkostoihin. 

Työ edellyttää hyviä tietoteknisiä käytännön taitoja sekä valmiuden omaksua uusia tietojärjestelmiä. Käytössämme ovat mm. Rondo, Sap, henkilökohtaisen avun palkanmaksun osalta SuoraTyön sähköinen palkanmaksun järjestelmä, asiakastietojärjestelmä VATJ ja syksystä 2018 alkaen myös Apotti. 

Työssä painottuu numerotarkkuus, yhteistyötaidot, kyky oppia uutta, osaamisen jakaminen tiimissä sekä työn painopisteiden nopeat muutokset tarpeen mukaan. 

Toimistosihteerin työtehtävä on tärkeä osa toimintayksikkömme toimintaa ja sujuvaa asiakasprosessiamme. Asiakkaan palvelupolun sujuvuus on meille yhteinen asia.

Toimintayksikkömme sijaitsee Vantaan Myyrmäessä.

Työ alkaa 23.10.2018. 

Palkka 2042 euroa/kk. 

Kelpoisuusehto:  Tehtävään soveltuva ammatillinen tutkinto.

Lisäksi edellytämme: Tiimityötaitoja.

Työsuhteen tietoja:
Sopimusala: Yleinen kunnallinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36h 45min/vko

Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.

Haethan paikkaa vain sähköisesti (www.tyonhaku.vantaa.fi