(Poistunut julkaisusta)

Toimistosihteeri, vuorotteluvapaan sijaisuus, Helsinki
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.5.2019

Viran/tehtävän kuvaus

• Oletko palveluhenkinen ja halukas oppimaan uutta?
• Oletko huolellinen ja tarkka?
• Onko sinulla hyvät tietotekniset taidot ja oletko tottunut käyttämään sähköisiä palveluita?
• Osaatko mukautua nopeasti muuttuviin tilanteisiin? 

Verohallinnon Toimitilapalveluyksikköön haetaan toimistosihteeriä vuorotteluvapaan sijaisuuteen. Toimistosihteerinä työtehtäväsi koostuvat monipuolisesti kirjaamotehtävistä. 

Päiväsi voivat koostua esimerkiksi postin käsittelystä, vireille tulleiden asioiden rekisteröinnistä, seurannasta, asiakaspalvelusta, henkilöstön opastamisesta sekä kirjaamon arkiston hoidosta ja tietopalvelusta.

Tehtävään voidaan soveltaa enintään yhden (1 kk) kuukauden koeaikaa. 

Hakijalta odotamme

• Tehtävään soveltuvaa tutkintoa
• Työkokemusta kirjaamosta 
• Käyttökokemusta sähköisestä asianhallintajärjestelmästä. Verohallinnolla on käytössä TWeb. 
• Asiakirjahallinnon lainsäädännön tuntemusta 
• Hyvää it-osaamista 
• Hyvää yhteistyökykyä sekä asiakaspalveluhenkisyyttä 
• Itsenäistä ja aktiivista työotetta

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §). 

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). 
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 4 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2 049,53 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Edut

Joustava työaika, etätyömahdollisuus, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkasetelit, työantajan tukema lounas.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

• Tehtävä on vuorotteluvapaan sijaisuus. Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata vain TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö, joka täyttää vuorotteluvapaan sijaisuuteen määritellyt ehdot. Hakija vastaa itse, että on soveltuva henkilö vuorotteluvapaan sijaiseksi. Soveltuvuutesi sijaisuuteen voit varmistaa omasta TE-toimistostasi.
• Huomioithan, että hakemukset ovat julkisia asiakirjoja. 
• Rekrytoinnissa saatetaan hyödyntää videohaastattelutyökalua. 
• Tehtävään voidaan soveltaa enintään yhden (1 kk) kuukauden koeaikaa.