(Poistunut julkaisusta)

Toimistosihteeri, Vantaan aikuisopisto
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.11.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, nuoriso- ja aikuiskoulutus
Vantaan aikuisopisto

Lummetie 5, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 02.01.2020 tai sopimuksen mukaan - 


Vantaan aikuispisto etsii reipasta ja omatoimista toimistosihteeriä, jonka tehtäviin kuuluvat mm. oppilaitosympäristössä tapahtuva asiakas- ja aulapalvelu, yleiset toimistotehtävät, tilahallinta, asiakasrekisterin ylläpito ja arkistointi.

Vantaan aikuisopisto on Vantaan kaupungin omistama kaksikielinen oppilaitos. Opistossa toimii kansalaisopisto, maahanmuuttajien koulutusyksikkö ja aikuisten perusopetuksen yksikkö. Opisto järjestää vuosittain noin 2000 kurssia eri puolilla Vantaata. Osallistujia kursseilla on yhteensä noin 35000 ja henkilöstön määrä päätoimisissa ja sivutoimisissa työsuhteissa on yhteensä noin 400.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Tehtävään soveltuva ammatillinen tutkinto

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää

 - IT-taitoja ja kokemusta AV-laitteistoista - toimisto-ohjelmien hallintaa 

- asiakaspalveluosaamista ja -henkisyyttä 

- hyvää suullista ja kirjallista suomen ja mielellään myös englannin kielen taitoa

 - kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn 

- vastuullisuutta ja vahvaa työotetta sekä motivaatiota kehittyä työssään ja oppia uutta - ongelmanratkaisukykyä 

- hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja

 - stressin ja paineensietokykyä moniammatillisessa työympäristössä.

Luemme eduksi: Muu kielitaito

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2062,42 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

Rehtori

Vahtera Petri

0983924509

petri.vahtera@vantaa.fiHeli-Kaarina Degerman, 0983923068, heli-kaarina.degerman@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.