(Poistunut julkaisusta)

Toimistosihteeri, Täydentävän toimeentulotuen yksikkö, vakituinen virka
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.8.2020

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
 Aikuisten ja perheiden palvelut/Täydentävän toimeentulotuen yksikkö

Karsikkokuja 17, 01360 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.9.2020  

Vantaan kaupungin aikuisten ja perheiden sosiaalipalveluihin kuuluvaan täydentävän toimeentulotuen yksikköön haetaan toimistosihteeriä täydentävän toimeentulotuen päätösten ratkaisu- ja valmistelutyöhön 1.9.2020 alkaen vakituiseen virkasuhteeseen.

Täydentävän toimeentulotuen yksikössä tehdään keskitetysti päätökset täydentävän toimeentulotuen hakemuksista. Päätökset tehdään kirjallisten hakemusten perusteella ohjeiden mukaisesti, sosiaalityön suunnitelmaan perustuen ja/tai delegointisäännön mukaisella omalla itsenäisellä harkinnalla. Toimistosihteereillä ei ole nykyisessä toimintamallissa suoraa asiakaspalvelua.

Yksikössä päätöksenteosta vastaavat toimistosihteerit ja sosiaaliohjaajat. Lähiesimiehenä yksikön vastaava ohjaaja.  Yksikössä työskentelee täydentävän toimeentulotuen päätöstenteossa kahdeksan toimistosihteeriä ja seitsemän sosiaaliohjaajaa.   

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tulostavoitteista työskentelyotetta ja kykyä muotoilla itsenäisesti, hyvällä suomen kielellä asiakaslähtöisiin päätöksiin asiaselosteet ja perustelut. 

Yksikössä on hyvä yhteistyöhenki. Uusi työtoveri otetaan lämpimästi vastaan ja häntä opastetaan koko yksikön ja lähiesimiehen toimesta uusissa työtehtävissään. Uudelta työtovereilta toivotaan ominaisuuksia sekä tiiviiseen tiimityöhön että itsenäiseen työskentelyyn. 

Työpiste Koivukylässä sijaitsee hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella mm Koivukylän juna-asema on lähellä.  Käytössä on liukuva toimistotyöaika ja toimistosihteereillä on mahdollisuus myös  etätyöpäiviin. 

Kelpoisuusvaatimus:  Tehtävään soveltuva ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus  2194,85 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: 36 h 15 min / viikko 


Yhteystiedot:

Sosiaalityön esimies
Assi Sihvonen
P. 050 3030 458
assi.sihvonen@vantaa.fi


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.