(Poistunut julkaisusta)

Toimistopäällikkö, Porvoo
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.8.2019

Tehtävän kuvaus

Toimistopäällikkö toimii verotusryhmän esimiehenä Uudenmaan verotoimiston Porvoon toimipisteessä.

Verotusryhmän toimistopäällikkönä:

- johdat omaa ryhmääsi valmentavalla otteella
- vastaat ryhmän toiminnan suunnittelusta, resurssien joustavasta ja tehokkaasta käytöstä, seurannasta ja arvioinnista
- asetat henkilökohtaisia tavoitteita, tuet ryhmäläisiä tavoitteiden saavuttamisessa, hankit tietoa työssä suoriutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta ja annat kehittävää palautetta
- vastaat verotoimiston tavoitteiden saavuttamisesta oman ryhmäsi osalta
- tuet työssäoppimista ja vastaat strategisen osaamisen hankkimisesta omalle ryhmällesi
- viestit toiminnan suunnasta, kehität ryhmän toimintaa ja tuet henkilöstöä muutoksessa ja uudistumisessa

Tehtävän kesto

Määräaikainen

Määräaikaisuuden syy

tehtävien väliaikainen hoitaminen

Alkamisaika

1.10.2019 tai sopimuksen mukaan

Tehtävä päättyy

30.9.2020

 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). 
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

- ylempää korkeakoulututkintoa 
- vahvoja henkilöstöjohtamisen taitoja ja valmentavaa johtamistapaa 
- näyttöä onnistuneesta esimiestyöstä, toiminnan tavoitteellisesta ja tuloksellisesta johtamisesta sekä ryhmän toiminnan kehittämisestä
- muutosjohtamisen taitoja
- kehittämisotetta ja kokonaisuuksien hahmottamiskykyä
- erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- monipuolisia ongelmanratkaisutaitoja ja organisointikykyä
- avointa ja ratkaisukeskeistä työotetta sekä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Haettavan tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 12 mukaisesti. Vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkanosa on 3671,30 euroa kuukaudessa. Lisäksi edellisen lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Edut

- joustava työaika 
- etätyömahdollisuus 
- liikunta- ja kulttuurisetelit 
- työmatkaseteli 
- työnantajan tukema lounas

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Huomioithan, että hakemukset ovat julkisia asiakirjoja.