(Poistunut julkaisusta)

Toimistopäällikkö, Oulu
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.7.2019

Viran/tehtävän kuvaus

Verohallinnon Asiointiyksikön asiakaspalvelupisteissä hoidetaan monipuolisesti asiakkaiden palvelua sekä ennakoivan ohjauksen tehtäviä kaikilla asiointikanavilla. Asiakaspalveluryhmissä työskentelee pääsääntöisesti 20-30 asiakaspalvelun ammattilaista.

Toimistopäällikkö toimii asiakaspalvelupisteen esimiehenä ja vastaa henkilöstöjohtamisesta sekä osallistuu toiminnan ohjaukseen, suunnitteluun, seurantaan ja kehittämiseen yhteistyössä muiden Asiointiyksikön johdon ja esimiesten kanssa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

- soveltuvaa korkeakoulututkintoa
- näyttöä onnistuneesta esimiestyöstä sekä toiminnan tavoitteellisesta ja tuloksellisesta johtamisesta asiakaspalveluympäristössä
- vahvoja henkilöstöjohtamisen taitoja ja valmentavaa johtamistapaa
- kehittämisotetta, muutosvalmiutta ja hyviä muutosjohtamisen taitoja
- erinomaisia vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
- ratkaisukeskeisyyttä, oma-aloitteisuutta ja paineensietokykyä
- suomen ja englannin kielen taitoa

Luemme eduksi

Katsomme eduksi kokemuksen Verohallinnon asiakaspalvelu- ja esimiestehtävistä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 12 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3671,30 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta (alkuvaiheessa keskimäärin 4 % - 16 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta).

Edut

Tarjoamme sinulle innostavan ja monipuolisen työympäristön, jossa voit kehittää omaa osaamistasi ja ammattitaitoasi. Lisäksi tarjoamme joustavan työajan, etätyömahdollisuuden, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkasetelin ja ateriatuen.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Huomioithan, että hakemukset ovat julkisia.

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6kk) koeaikaa.

Tehtävän haastattelut järjestetään Oulussa 5.-6.8.2019.