(Poistunut julkaisusta)

Toimintayksikön esimies, Kotona asumisen tuki
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.10.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, vanhus- ja vammaispalvelut
Malminiityn toimintakeskus

Uusiniityntie 3 (1.krs), 01350 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 7.1.2020 tai sopimuksen mukaan - 


Hei, oletko uusi esimiehemme?

Etsimme vammaistyöstä ja toiminnan kehittämisestä kiinnostunutta esimiestä Malminiityn toimintakeskukseen. Olet etsimämme henkilö jos asiakaspalvelu ja henkilöstön työhyvinvointi ovat sinulle tärkeitä. Kehittävä työtapa on osa ammattitaitoasi, sinulla on kokemusta henkilöstöjohtamisesta ja valmiutta toimia muuttuvissa tilanteissa.

Malminiityn toimintakeskus kuuluu Vantaalla Kotona asumisen tuen tulosyksikköön, johon sisältyy mm. vammaisten työllistymistä tukevat palvelut ja vanhusten ja vammaisten päivätoiminta. Malminiityn toimintakeskus järjestää osallisuutta tukevaa päivätoimintaa vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille. Tällä hetkellä toiminnassa on asiakkaita noin 60 ja työntekijöitä 17.

Toimintayksikön esimiehenä vastaat yksikön toiminnan ja henkilöstön johtamisesta, taloudesta sekä toiminnan kehittämisestä ja seurannasta. Otamme käyttöön vuoden 2020 aikana uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin. Pääset näköalapaikalle johtamaan uutta kirjaamisen ja työskentelyn toimintatapaa. Kuulut työ- ja päivätoiminnan johtoryhmään ja osallistut työn kehittämiseen erilaisissa työryhmissä yhteistyössä henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa. Toivomme, että omaat hyvät tiimityötaidot sekä valmiuden toimia esimiehenä muissakin työ- ja päivätoiminnan yksiköissä esimerkiksi loma-aikoina.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen.

Kotona asumisen tuen yksikkö tarjoaa hyvin moninaisen tehtäväkentän. Yksikkö vastaa nimensä mukaan palveluista, joiden tavoitteena on tukea ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona selviytymistä. Yksikkö vastaa myös vammaisten ja vanhusten keskitetystä asiakasohjauksesta (asiakasneuvonta, palveluohjaus, palvelutarpeen selvittäminen, sosiaalityö, omaishoidon tuki, vanhusten ja vammaisten liikkumista tukevat palvelut ja kuljetuspalvelut sekä henkilökohtainen apu). Kotona selviytymistä tuetaan kotihoidon tuki- ja peruspalveluin, vammaisten päivätoiminnalla, vanhusten päivätoiminnalla sekä vammaisten työllistymistä tukevien palvelujen avulla. 


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Laki 817/2015 8 § tai 559/1994 5 § mukainen laillistus sekä riittävä johtamistaito.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Lääkeluvan suorittamista koeajalla.

Luemme eduksi: 

  • Esimiestyökokemuksen
  • Muutosjohtamistaidot
  • Kokemuksen vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelystä

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 2995,67 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: 38 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

vs. työllisyyttä tukevien palvelujen päällikkö, Rantanen Aino
P. 043 8254069
aino.rantanen2@vantaa.fi
Tavoitettavissa arkisin klo 9-15

Päivätoiminnan päällikkö, Lauhde Tiina
P. 0503121748
tiina.lauhde@vantaa.fi
Tavoitettavissa arkisin klo 9-15 

Toimintayksikön esimies, Oikarinen Tarja 
P. 050 314 5103
tarja.h.oikarinen@vantaa.fi
Tavoitettavissa arkisin klo 9-15

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.