(Poistunut julkaisusta)

Toimintaterapeutti, sijaisuus
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.9.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, vanhus- ja vammaispalvelut
Akuutti arviointi ja kotikuntoutus yksikkö

Kielotie 11 D (3 krs.), 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 22.10.2019 - 31.07.2020


Oletko etsimämme innovatiivinen toimintaterapeutti kehittämään kotikuntoutustoimintaa Vantaalla? Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haasteellisen tehtävän kuntoutuksen parissa!

Tehtävä edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta ikääntyvien henkilöiden toimintakyvyn tukemisesta kotiympäristössä sekä kykyä työskennellä itsenäisesti. Tehtävässä käytät itsenäistä harkintaa toteuttaessasi toimintaterapiakuntoutusta. Tarjoamme mahdollisuuden oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen. Yhtenä painopistealueena on etäkuntoutuksen kehittäminen.

Tässä tehtävässä onnistuminen edellyttää yhteistyötä kotihoidon, asiakasohjausyksikön, sairaalapalveluiden ja kuntoutusyksikön työntekijöiden kanssa. Toimintaterapeutilta vaaditaan ohjauksellista työtapaa, joustavuutta, hyvää paineensietokykyä ja positiivista otetta. Yksikön tehtävänä on tukea asiakkaiden kotona asumista.

Akuutti arviointi-ja kotikuntoutusyksikkö koostuu kahdesta tiimistä. Akuutti arviointitiimiin kuuluu kolme sairaanhoitajaa ja kuusi lähihoitajaa. Kotikuntoutustiimissä työskentelee toimintaterapeutin lisäksi neljä fysioterapeuttia. Tehtävä on päivätyötä ja tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Työpiste sijaitsee Tikkurilassa, mutta toiminta-alueemme on koko Vantaa.

Tervetuloa osaksi tiimiämme!

Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö on osa kotona asumisen tuen tulosyksikköä, joka vastaa palveluista, joiden tavoitteena on tukea ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona selviytymistä. Tulosyksikkö vastaa vammaisten ja vanhusten keskitetystä asiakasohjauksesta, kotihoidon palveluista, vammaisten- ja vanhusten päivätoiminnasta sekä vammaisten työllistymistä tukevista palveluista. 


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Toimintaterapeutti (Laki 559/1994 5§ mukainen laillistus).

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: 

  • kokemusta toimintakyvyn arvioinneista 
  • kokemusta julkisesta terveydenhuollosta 
  • monipuolista toimintaterapian tuntemusta ja osaamista

Luemme eduksi: 

  • kokemuksen geriatrisesta/gerontologisesta kuntoutuksesta 
  • työkokemuksen asiakkaiden kotona työskentelystä

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 2574,91 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, valitun henkilön luottotiedot tarkastetaan, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 45 min/viikko, yleistyöaika


Yhteystiedot:

Vilkko, Tuija
kotihoidon esimies
043 825 2155
tuija.vilkko@vantaa.fi

Jalonen-Tuovila, Mia
kotihoidon esimies
040 661 5325
mia.jalonentuovila@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.