(Poistunut julkaisusta)

Toimintaterapeutti, sijaisuus perhekuntoutukseen
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Kuuselan perhekuntoutuskeskus

Talvikkirinne 6, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 03.02.2020 tai sopimuksen mukaan - 16.08.2020


Kuuselan perhekuntoutuskeskus on Vantaan kaupungin lastensuojelulaitos, joka on erikoistunut perheiden auttamiseen ja tukemiseen. Kuuselan perhekuntoutuskeskus on yksi Suomen pisimpään toimineita ja isoimpia perhekuntoutusyksiköitä. Haluamme olla perhekuntoutuksessa edelläkävijöitä ja meillä on hyvä työilmapiiri. Tervetuloa osaksi ammattitaitoista henkilökuntaa. 

Kuuselan perhekuntoutuskeskukseen haetaan ympärivuorokautisille osastoille 1 TOIMINTATERAPEUTTIA sijaisuuteen ympärivuorokautisten osastojen toimintaan. 

Kuuselan perhekuntoutuskeskuksessa toimii kolme ympärivuorokautista perhekuntoutusosastoa, osastot Juurela, Kuusenkäpy ja perhearviointiyksikkö Tammela. Kuuselan moniammatillisissa työryhmissä on sosiaaliohjaajia, kaksi toimintaterapeuttia, kaksi sairaanhoitajaa ja psykologi. 

Toimintaterapeutit tekevät kaksivuorotyötä kahdessa vuorossa (2-vuorotyö) asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ympärivuorokautisilla osastoilla on tällä hetkellä 14  asiakaspaikkaa jakaantuen eri osastojen välillä. Työtä tehdään perheen kanssa ympärivuorokautisilla osastoilla, perheen käytössä olevissa asunnoissa sekä perheen koti- ja elinympäristössä. 

Toimintaterapeutin tehtäviin kuuluu toimintaterapeutin ammatillisten menetelmien käyttö  sekä osastojen arviointi-, hoito- ja kuntoutustyön tukeminen moniammatillisessa työssä. Toimintaterapeutit tekevät tarvittaessa ja sovitusti työtä kaikkien osastojen asiakkaiden kanssa. Työ on vaativaa asiakastyötä ja jokaisella työryhmällä on työnohjaus ja työtä ohjaavat rakenteet. 

Vantaan lastensuojelulaitokset kuuluvat tartuntatautilaissa määritetyn rokotussuojavaatimuksen piiriin. 


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Toimintaterapeutti (Laki 559/1994 5§ mukainen laillistus).

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme:  

  • kokemusta toimintaterapian menetelmien käytöstä lastensuojelutyössä tai siihen rinnastettavissa olevasta työssä kuten perhetyöstä, perhekuntoutuksesta tai niihin rinnastettavasta työstä mielenterveys-, vammais- tai päihdetyössä
  • hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyviä kirjallisia valmiuksia.

Luemme eduksi:  

  • aikaisemman työtä kehittävän työotteen
  • kielitaidon
  • erilaisten toimintaterapian menetelmien osaamisen
  • ajokortin ja riittävän ajotaidon

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 2574.91€ euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 45 min/ viikko, 2-vuorotyö, sisältää ilta/viikonlopputyötä tarvittaessa


Yhteystiedot:

Lastensuojelulaitoksen esimies, Tuominen Teemu
P. 040 7442256
teemu.tuominen@vantaa.fi
Tavoitettavissa ma-pe klo 8-16

Osasto Juurelan vastaava ohjaaja,  Nina Vaahtera
P. 050 312 1852

Osasto Kuusenkävyn vastaava ohjaaja, Merita Haatainen
P. 050 318 1595

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.