(Poistunut julkaisusta)

Toimintaterapeutti, Poijupuiston vastaanottokoti, sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.8.2019

Toimintaterapeutti, Poijupuiston vastaanottokoti, sijaisuus

Työavain 2-557-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 23.09.2019 (päättyy 08.12.2019)
Hakuaika päättyy 29.08.2019 kello 15:45
Poijupuiston vastaanottokoti , Kivenlahdenkatu 1 02320 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Poijupuiston vastaanottokoti on 14-paikkainen lastensuojelun tukea tarvitsevien 13 - 17 -vuotiaiden espoolaisten nuorten vastaanotto- ja arviointiyksikkö. Vastaanottokoti jakautuu kahteen seitsemän paikan osastoon. Nuorten sijoitukset vastaanottokotiin ovat lyhytaikaisia. Sijoituksen ensisijaisena tavoitteena on nuoren kotiinpaluu, jonka vuoksi työskentely on perhedynamiikkaa arvioivaa ja vanhemmuutta tukevaa, perhesysteemin muutokseen tähtäävää perhe- ja verkostotyötä. Mikäli nuoren kotiinpaluu ei ole mahdollista, etsitään hänen tarpeitaan vastaava sijaishuoltopaikka. Toimintaterapeutin käytännön työtehtävissä painottuu arviointityö, dokumentointi ja yhteydenpito eri yhteistyötahoihin. Toimintaterapeutti tuo työryhmiin toimintaterapeuttisen reflektiopinnan ja näkökulman ammatilliseen dialogiin. Toimintaterapeutin rooli työryhmissä on tuoda oman alan ammattitaito Vastaanottokodin työryhmä muodostuu kahdeksasta ohjaajasta ja vastaavasta ohjaajasta, sekä osastoilla on yksi yhteinen ruokahuollosta vastaava ohjaaja. Työn tukena on myös Poijupuiston lastensuojelupalveluiden sairaanhoitaja sekä erityispalveluiden muut toimintaterapeutit. Etsimme lastensuojelun ammattilaista, joka sopii osaksi innovatiivista joukkoamme ja uskoo positiivisen vuorovaikutuksen voimaan. Huomioimme myös opintojen loppuvaiheessa olevat hakijat. Tehtävään valittu henkilö velvoitetaan esittämään huumausainetestiä koskeva todistus esimiehelle valintapäätöksen jälkeen. Testi tehdään Espoon työterveyspalveluissa.


Kelpoisuusvaatimus: Laillistettu toimintaterapeutti.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään asiakasta kunnioittavaa työasennetta, hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, dokumentointiosaamista, positiivista ja vuorovaikutuksellista työotetta sekä paineensietokykyä, kykyä johtaa itseään ja suunnitella omaa työtään, mutta myös tehdä niin pari kuin tiimityötäkin. Lisäksi edellytetään ajokorttia sekä ajotaitoja.

Arvostamme itsenäistä työotetta, kokemusta lastensuojelutyöstä, arviointiosaamista, kriisityöosaamista ja kielitaitoa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2558,18 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Yleistyöaika, kaksivuorotyö


Lastensuojelu on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista tukea ja moniammatillista työskentelyä. Kehitämme lastensuojelua yhdessä asiakkaiden ja muiden perhepalvelujen toimijoiden kanssa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Palveluesimies Anne Rättyä
050 596 3618