Toimintaterapeutti, Lasten kuntoutuspalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.5.2020

Haemme toimintaterapeuttia vakituiseen tehtävään lasten kuntoutuspalveluihin Espoon keskuksen toimipisteeseen.

Lasten kuntoutuspalvelut tarjoavat toimintaterapian lisäksi puheterapeuttien ja psykologien palveluita pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lapset perheineen ohjautuvat toimintaterapiaan terveydenhuollon ammattihenkilön tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimesta.

Lasten kuntoutuspalveluiden toimintaterapeutit toteuttavat ohjausta, arvioita sekä yksilöllistä ja ryhmämuotoista kuntoutusta. Pidämme tärkeänä vanhempien ja lapsen kasvuympäristön osallistumista työskentelyyn, moniammatillista yhteistyötä, ohjauksellista ja konsultoivaa työotetta. Osana palveluitamme työntekijät jalkautuvat yleensä myös lapsen kehitysympäristöön.
Espoon toimintaterapiapalveluissa työskentelee 10 toimintaterapeuttia. Espoon keskuksen alueella tiimissäsi työskentelee 3 toimintaterapeuttia sekä 7 puheterapeuttia ja 3 psykologia.

Meillä Espoossa on kannustava työyhteisö, jossa kukaan ei jää yksin ja tarjolla on runsaasti kollegiaalista ja moniammatillista tukea. Työssä käytettävät tilat-, kuntoutus- ja ohjausmateriaalit ovat helposti saatavilla. Työhön perehdytys on mentorointityylistä ja esimiehet ovat helposti lähestyttäviä, jolloin haastavia tilanteita ei tarvitse ratkoa yksin. Lisäksi isossa organisaatiossa asiakkaan hoitopolut ja palvelukriteerit on suunniteltu selkeiksi, jotta työskentely olisi mahdollisimman sujuvaa. Moniammatillisessa työskentelyssä opit aina uutta.

Tervetuloa joukkoomme tekemään hyvinvoivaa Espoota ja suunnittelemaa perhekeskusta Espoon keskuksen alueelle!

Haastattelut tehtävään pidetään etäyhteyden välityksellä, seuraavina aikoina: ti 9.6. klo 13, ke 10.6. klo 10 ja klo 13.

Työpaikan nimi: Lasten kuntoutuspalvelut
Työaika: 38 h 45 min / viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu toimintaterapeutti.

Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Tehtävässä edellytetään: ripeyttä ja kykyä työskennellä laajoissa asiakas- ja yhteistyöverkostoissa.

Arvostamme: kokemusta ja osaamista pienten lasten ja koululaisten parissa tehdytä toimintaterapiatyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta kehittää toimintaterapiapalveluita osana Lapsiperheiden hyvinvointipalveluja.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot