Toimintaterapeutti, Auroranmäki arviointi- ja kuntoutusyksikkö
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 10.11.2020

Haluatko olla mukana rakentamassa uutta ja Espoon ainoaa Auroranmäki arviointi- ja kuntoutusyksikköä? Tehtävä on uusi ja omalla osaamisella pystyt vaikuttamaan työn sisältöön. Toimintatepeutin pääasiallisena toimenkuvana on iäkkäiden, yli 65 vuotiaiden toimintaterapian tarpeen ja toiminnallisuuden (toimijuuden ja selviytymisen) arviointi. Lisäksi hän edistää asiakasta arjen toiminnoissa sekä antaa monimuotoista kuntoutusta tukien asiakkaiden omatoimisuutta arjessa. Työ on yksilö- ja mahdollisesti ryhmämuotoista sisältäen jonkin verran kotikäyntejä ja moniammatilliseen neuvotteluihin osallistumista. Toimintaterapeutti on moniammatillisen tiimin jäsen, johon kuuluvat hoitajat, lääkäri, fysioterapeutti ja palveluohjaaja. Mahdollista on verkostoitua Espoon kaupungin muiden toiminterapeuttien kanssa.

Työpaikan nimi: Auroranmäki arviointi- ja kuntoutusyksikkö

Työaika: Yleistyöaika, 38 h15 min/vko

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu toimintaterapeutti

Tehtävässä edellytetään: Kokemusta iäkkäiden ihmisten arvioinnista ja kuntoutuksesta.

Arvostamme: Hyviä tiimityötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja oman työn järjestämiseen. Kiinnostusta toimintaterapian käytäntöjen kehittämiseen. Ruotsinkielen taitoa, ja LifeCare- potilastietojärjestelmän tuntemusta.

Auroranmäki arviointi- ja kuntoutusyksikkö on perustettu vuoden 2019 alusta entiseen pitkäaikaista laitoshoitoa antavaan yksikköön. Nykyään olemme lyhytaikaista laitoshoitoa antava yksikkö. Asiakkaita talossa on 52 ja lisäksi meillä on käytössä 6 joustopaikkaa. Auroranmäen ensimmäisessä kerroksessa Vaahtera tiimi toimii psykiatristen ja psykogeriatristen asiakkaiden arviointi- ja kuntoutusyksikkönä. Jalava tiimi toimii sairaalan jatkokuntoutusyksikkönä. Toinen kerros toimii lyhyt aikaisena arviointi- ja kuntoutusyksikkönä, jossa pääasialliset asiakkaat ovat kriisiasiakkaita.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot