(Poistunut julkaisusta)

Toiminnansuunnittelija
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.10.2020

Tehtävän kuvaus

Toiminnansuunnittelijan tehtäviin kuuluu toimialan ylimmän johdon ja palvelukokonaisuuksien johdon strategisen ja operatiivisen johtamisen asiantuntijatuki, erilaista tiedon analysointia, raportointia ja tilastojen tuottamista sekä asiantuntijasihteerin tehtäviä. Lisäksi tehtävä sisältää erilaista päätöksenteon, lausuntojen ja selvitysten valmistelua.

Tehtävässä tarvitaan laajojen kokonaisuuksien hahmottamiskykyä, yli sektori- ja palvelurajojen tapahtuvaa yhteistyötä, erinomaista paineensietokykyä, digiosaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja.

Tämän toistaiseksi määräaikaisen työsuhteen jatkoja jo suunnitellaan, ja innostuneille osaajille jotka perehdytetty tehtävään, tarjoutuu mahdollisuuksia aina.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen talous- ja suunnittelupalvelujen talouden ja toiminnan suunnitteluyksikkö on laaja-alainen sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijayhteisö, jonka tehtävänä on tukea toimialan ja palvelukokonaisuuksien johtoa päätöksenteossa sekä strategisessa työskentelyssä. Yksikkö vastaa myös toimialan talouden suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista.

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. TtM tai YAMK)

Edellytämme hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja lainsäädännön tuntemusta sekä hyviä yhteistyötaitoja, kykyä selkeään suulliseen ja kirjalliseen viestintään sekä hyviä tietoteknisiä taitoja. Myös työnteon digitaaliset valmiudet on edellytys.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tuntemus luetaan eduksi, erityisesti lapsiperheiden peruspalvelut.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

johtava controller Anna Helme p. 0503809793 tai anna.helme@hel.fi