(Poistunut julkaisusta)

Toiminnallinen asiantuntija (määrittelijä)
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.10.2020

Haemme nyt Tulorekisteriyksikköön toiminallista asiantuntijaa kehitystiimin tueksi. Tulet tekemään tiivistä yhteistyötä tuoteomistajan, liiketoimintavastaavan, kehittäjien ja testaajien sekä asiakkaiden kanssa.
Tehtäviisi kuuluu:

• Toiminnallisten vaatimusten tarkentaminen
• Määrittelytyöpajojen järjestäminen ja fasilitointi
• Määrittelydokumentaation kirjoittaminen
• Käyttötapauskuvausten luonti
• Testitapauskuvausten luonti
• Suunnitellun kohteen dokumentointi
• Määrittelydokumentaation muutokset
• Koulutusmateriaalin tuottaminen
• Työmenettelyohjeiden laadinta yhdessä asiakkuudenhallinnan kanssa

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6 kk) kuukauden koeaikaa.

Hakijalta odotamme

- Kokemusta vaativista kehittämistehtävistä ja projektityöskentelystä
- Kokemusta it-toteutusprojektista (määrittely ja testaus)
- Kokemusta liiketoimintaprosessien määrittelystä ja työmenettelyohjeiden laadinnasta uuteen toimintaympäristöön
- Erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- Sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa
- Oma-aloitteisuutta ja päätöksentekokykyä
- Tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa
- Hyvää paineensietokykyä ja kykyä toimia proaktiivisesti haastavassa projektissa
- Korkeaa suoritusmotivaatiota ja halua viedä tehtävät loppuun asti hyvällä laadulla

Luemme eduksi:
• Ruotsin ja englannin kielen osaaminen
• Tulorekisteri osaaminen