(Poistunut julkaisusta)

Toiminnallinen asiantuntija, 2 paikkaa
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.8.2020

Haemme positiivisen luottotietorekisterin suunnitteluvaiheeseen kahta määräaikaista toiminnallista asiantuntijaa. Perustamishankkeen tehtävänä on ensimmäisessä vaiheessa suunnitella luottotietoja yksilötasolla sisältävä kattava ja keskitetty kansallinen tietokanta, johon tiedot ilmoitetaan reaaliaikaisesti, luottokohtaisesti ja yhteisesti hyväksyttyjen vakioitujen standardien mukaisesti. Etsimme projektiin positiivisen luottotietorekisterin toiminnallisuuksiin ja prosesseihin erikoistuneita asiantuntijoita, joiden vastuulle kuuluvat seuraavat tehtävät:

- Vastaa positiivisen luottotietorekisterin toiminnallisten vaatimusten kuvaamisesta yhden tai useamman liiketoimintaprosessin ja/tai toiminnallisuuden osalta.
- Vastaa oman alueensa toiminnallisuuden määrittelystä ja teknisestä suunnittelusta
- Tuottaa yhteenveto- ja esittelyaineistoja sekä kirjoittaa määrittely- ja suunnitteludokumentteja
- Vastaa siitä, että toiminnallinen kokonaisuus kohtaa sidosryhmien tarpeet
- Vastaa koko prosessin toiminnallisista vaatimuksista ja määrittelystä sisällön osalta mm. prosessin kulku, mittarit, sanasto, tiedot, raportit, tulosteet, säännöt, liittymät
- Vastaa siitä, että vastuualueena oleva prosessi toimii yhteen muiden tulorekisterin prosessien kanssa.
- Osallistuu ja järjestää määrittelytyöpajoja, joissa on mukana sidosryhmien asiantuntijoita.
- Muut erikseen sovittavat tehtävät

Hakijalta odotamme

- Kokemusta vaativista kehittämistehtävistä ja projektityöskentelystä
- Kokemusta laajoista it-toteutusprojektista (määrittely ja testaus)
- Kokemusta liiketoimintaprosessien määrittelystä ja työmenettelyohjeiden laadinnasta uuteen toimintaympäristöön
- Kokemusta luottotietojärjestelmien kehittämisestä
- Erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- Sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa
- Oma-aloitteisuutta ja päätöksentekokykyä
- Tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa
- Hyvää paineensietokykyä ja kykyä toimia proaktiivisesti haastavassa projektissa
- Korkeaa suoritusmotivaatiota ja halua viedä tehtävät loppuun asti hyvällä laadulla