TKI-hankeasiantuntija / RDI Specialist
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.3.2020

Haemme nyt joukkoomme Helsinkiin
kahta TKI-hankeasiantuntijaa
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, työn aloitus toukokuun alussa tai sopimuksen mukaan.

Pääasiallisena tehtävänä on tukea Haaga-Helian asiantuntijoita ulkoisesti rahoitettujen kotimaisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehittämisprojektien valmistelussa (hankeneuvonta ja grant writing). Hankeasiantuntija neuvoo myös hanketyötä tekeviä.
Asiantuntijana sparraat ja aktivoit hankevalmistelutyötä, varmistat osaltasi hankehakemusten korkean laadun ja pidät yhteyttä rahoittajiin. Tehtäviisi voi kuulua myös koulutusta sekä kehitystehtäviä. Olet osa TKI-palvelutiimiä ja hanketukipalveluita.

Menestyäksesi tehtävässä edellytämme sinulta:

 • hyvää osaamista ja kokemusta keskeisistä kansainvälisistä tutkimus- ja kehittämisrahoitusinstrumenteista ja hankevalmisteluista
 • hyvää suomen ja englannin kielen taitoa
 • oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta sekä erinomaista palveluasennetta vaativissa asiakaspalvelutehtävissä
 • hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja
 • ylempää korkeakoulututkintoa, eduksi katsotaan tohtorintutkinto
 • substanssiosaamista joltakin Haaga-Helian ydinosaamisalueelta (liiketoiminnan kehittäminen, yrittäjyys, elämykselliset palveluinnovaatiot, myynnillä arvoa, orastavat teknologiat ja uudistava pedagogiikka)

Horizon2020, Erasmus+ ja Business Finland, ESR ja EAKR-rahoitusinstrumenttien tuntemus on eduksi.

Tarjoamme sinulle kansainvälisen ympäristön, mahdollisuuden päästä rakentamaan organisaation osaamista ja tukemaan muutosta kohti laajaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä hyvät mahdollisuudet itsensä kehittämiseen osana asiantuntijatiimiä.

Lisätietoja tehtävästä antaa hanketukipalveluiden tiiminvetäjä Ana Timonen, puh. 040 488 7231, ma 23.3 klo 13-14, to 26.3. klo 12 -13, ma 30.3. klo 13-14 ja pe 3.4. klo 12-13.

Hae tehtävää viimeistään 21.4.2020. Liitä hakemukseesi CV.

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?57d78d4b&lang=fi-FI

**************************************************

We are now looking for
two RDI Specialists
to join our team on a permanent contract in Helsinki starting at the beginning of May or how we agree.

Your main tasks are to support Haaga-Helia’s experts in the preparation of externally funded domestic and international research and development projects (coaching and grant writing). RDI Specialist also advises those who work on the projects.
In your specialist role, you will promote and provide feedback in project preparation, ensure for your part that project proposals are of high quality, and collaborate with funding organisations. Your duties may also include training and development tasks. You are a part of the RDI team and RDI Project Support Services.

In order to succeed in these tasks, we expect you to have:

 • Expertise and experience in relevant international funding instruments for research and development and project preparation
 • Good language skills in Finnish and English
 • Ability to show initiative as well as an active, positive attitude in demanding customer service situations
 • Good cooperation and communication skills
 • A Master’s degree, a doctoral degree is an advantage
 • Expertise in one of Haaga-Helia’s core competence areas is an advantage (business development, entrepreneurship, experimental service innovation, value through sales, new emerging technology, and transformative pedagogy)

Knowledge of the H2020, Erasmus+, Business Finland, ESR and EAKR funding instruments are an asset.

We offer you an international working environment, an opportunity to contribute to building expertise and supporting change in our organisation as we expand our research and development activities. You will also have excellent opportunities to develop yourself as a member of a team of specialists.

Additional information is given by the Team Coordinator of the Project Support Services team Ana Timonen, tel. 040 488 7231, on 23 March at 13 - 14 o’clock, on 26 March at 12 - 13 o’clock, on 30 March at 13 - 14 o’clock and on 3 April at 12 - 13 o’clock.

Apply for the position by 21 April 2020. Please include your CV with the application.

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?57d78d4b&lang=en-US

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot