(Poistunut julkaisusta)

TKI-asiantuntija Kuopion Water Clusteriin
Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.10.2020

Kuopio Water Cluster (www.kuopiowatercluster.com) on kuuden tutkimusorganisaation muodostama hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on tarjota tutkimus- ja tuotekehityspalveluita vesialan toimijoille. Erityisinä kohderyhminä ovat vesi-intensiivinen teollisuus, vesihuoltosektori, sekä vesialalle uusia ratkaisuja kehittävät innovatiiviset PK-yritykset ja teknologiatoimittajat. Kuopio Water Cluster on Euroopan unionin varoin rahoitettava hanke (EAKR-rahoitus), jonka rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Savon liitto. Hankkeen toteutusta koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu oy ja hankkeen toteutusaika on 1.4.2019-31.3.2022.  

Savonia-ammattikorkeakoulu oy hakee Kuopio Water Cluster -hankkeeseen TKI-asiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen 31.3.2022 saakka. TKI-asiantuntijana työskentelet keskeisessä roolissa Kuopio Water Clusterissa ja vastaat mm. klusterin tuotteiden ja palveluiden jatkuvasta kehittämisestä, asiakkuuksien ja sidosryhmäyhteistyön systemaattisesta kehittämisestä ja ylläpidosta, sekä uusien projektien suunnittelusta ja tarjousten laadinnasta ja projektien toteutuksen seurannasta. Tavoitteena on vakiinnuttaa klusterin toiminnot pysyväksi toiminnaksi hankkeen jälkeiseen aikaan.

Käytössäsi on Suomen mittakaavassa ainutlaatuiset testaus- ja pilotointivalmiudet uusien vesialan innovaatioiden kehittämiseen ja testaamiseen niin laboratorio-olosuhteissa kuin kentälläkin teollisuuskohteissa. Toimintaasi tukee vesiklusterin laaja-alainen asiantuntijajoukko, jolla on mittava kokemus vesialan haasteiden ratkaisemisesta, haastavien tuotekehitysprojektien sekä kenttäpilotointien toteutuksesta, sekä tavoitteellisesta yhteistyöstä niin teollisuusasiakkaiden kuin tutkimuslaitostenkin kanssa. Työpanoksellasi vaikutat uusien vesialan innovaatioiden menestyksekkääseen tuote-kehitykseen ja kaupallistamiseen yhdessä alalla toimivien yritysten kanssa.

TKI-asiantuntijana työskentelet Savonian ympäristötekniikan TK-päällikön alaisuudessa osana vesiturvallisuus -vahvuusalaa. Vesiturvallisuus -vahvuusalan osaamisen painopisteitä ovat veden käsittelyteknologiat sekä älykkäät vesihuollon ratkaisut. Olet osa vahvuusalan johtotiimiä ja lähityökavereinasi toimivat edellä mainittujen painopisteiden vastuulliset erityisasiantuntijat.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:

- ylempää korkeakoulututkintoa (YAMK, DI tai vastaava)
- stressinsietokykyä
- asiakaspalveluhenkisyyttä
- kyvykkyyttä johtaa laajojenkin kokonaisuuksien toteutusta samanaikaisesti
- aikatauluihin sidottua tavoitteellista toimintaa
- kykyä raportoida työn tuloksista asiakkaille ja muille sidosryhmille
- sekä hyviä sosiaalisia taitoja.

Kokemus teollisuudessa ja/tai vesialan yrityksissä toimimisesta katsotaan eduksi.

Työ alkaa 1.11.2020 tai sopimuksen mukaan. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Sivistystyönantajat, Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävään valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

Hakuaika tehtävään päättyy 23.10.2020 klo 15.00. Hae tehtävää lähettämällä sähköinen hakemus Kuntarekry -palvelun (www.kuntarekry.fi) kautta. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.