(Poistunut julkaisusta)

Timlärare med klassläraruppgifter
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2020

Vanda stad, Fostran och lärande, Svenskspråkiga servicen
Vanda stad / Mårtensdals skola

Bredbergsgränden 4, 01620 Vanda

Anställningsförhållandets längd: ordinarie 01.08.2020 - 


Hej, du som är klasslärare! Letar du efter en trevlig arbetsplats med kunniga och trevliga kolleger. Vi välkomnar dig till Vanda för att arbeta i Mårtensdals skola.

Vi önskar anställa en timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter till Mårtensdals skola. Till arbetet hör att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. I Mårtensdals skola arbetar du tillsammans med nio andra klasslärare och en speciallärare. Utöver arbetet med klassen, är du med och planerar samt utvecklar hela skolans verksamhet.

Mårtensdals skola finns i stadsdelen Mårtensdal i västra Vanda. Vi har goda trafikförbindelser, två tågstationer på promenadavstånd samt flera busshållplatser nära skolan. Vi har ca 165 elever i årskurserna 1 – 6. I skolan jobbar 12 lärare och två skolgångsbiträden. Vi har också musikklasser. I skolans utrymmen verkar två förskolegrupper med ca 25 barn sammanlagt och 4 pedagoger. Skolan är belägen i en stadsmiljö, men vi har nära till naturen.

Bekanta dig med Mårtensdals skola här.

Arbetsgemenskapen i våra skolor är positiv, entusiastisk och stämningen är hemtrevlig. Vi stöder varandra i arbetet med eleverna. Vi har en ledningsgrupp med medlemmar från lärarkollegiet och rektorn. Vi utvecklar skolan kontinuerligt och vill erbjuda våra elever en trygg och trivsam studiemiljö, flexibla undervisningsarrangemang och kollaborativa sätt att arbeta med sin inlärning.

Vanda, vårt lands fjärde största stad, har mod att göra saker på ett nytt sätt och förmåga att samverka i olika nätverk. Staden är en trygg arbetsgivare som erbjuder de anställda omfattande möjligheter att utveckla sitt kunnande. Det svenskspråkiga resultatområdet värnar om högklassig fostran och utbildning. Vi uppskattar kulturell mångfald, gemenskap och samarbete.

Alla de svenskspråkiga skolorna i Vanda arbetar som bäst med ett långsiktigt kompetensutvecklingsprojekt. Vi jobbar för att utmana eleverna och lärarna inom Challenging Learning, ett koncept som fått stor internationell spridning. Du kan hitta mera information om det här via följande LÄNK till YLE:s webbplats.

Uppgifter om anställningen

Behörighetsvillkor: Behörighet enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998

Villkoren i tjänsteförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA).

Tillstånd som krävs: den utnämnda personen ska uppvisa ett giltigt utdrag ur brottsregistret, före utnämningen ska ett godtagbart intyg över hälsotillståndet från företagshälsovården uppvisas.

Antalet anställningar: 1

Prövotid: Anställningen har 6 månader prövotid

Heltids-/deltidsarbete: heltid

Typ av anställning: tjänst

Arbetstid: I enlighet med det tjänste- och arbetskollektivavtal som tillämpas 

Kontaktinformation:
Rektor
Wiander, Per
043-8270926
fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Anträffbar Vardagar kl. 8.30-16.30

Vanda är en ansvarsfull arbetsgivare. Vi stöder våra anställdas välbefinnande och kompetens, och främjar en god atmosfär inom arbetsgemenskaperna. Vi utvecklar ständigt vårt chefsarbete.
Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem.