(Poistunut julkaisusta)

Timlärare i studiehandledning, timlärare i bisyssla, gymnasium
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.4.2019

Timlärare i studiehandledning, timlärare i bisyssla, gymnasium

Työavain 3-672-19
Määräaikainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 29.04.2019 kello 15:45
Mattlidens gymnasium , Mattliden 1 02230 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Gymnasiet
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Mattlidens gymnasium lediganslår en tidsbestämd tjänst som timlärare i bisyssla i studiehandledning. Mattlidens gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo, 12 km väster om Helsingfors centrum. Skolan ligger intill Västerleden och har goda trafikförbindelser, såväl med Helsingfors som med olika delar av Esbo och med Grankulla. För närvarande har skolan ca 560 studerande av vilka ca 150 är IB-studerande som studerar för den internationella studentexamen International Baccalaureate. Denna tjänst omfattar studiehandledning enbart på den svenskspråkiga allmänna gymnasielinjen. Tjänsten är en bisysslatjänst (ca. 50%) men kan möjligen byggas upp till en huvudsysslatjänst i kombination med ett annat ämne. Tjänsteförhållandet: augusti 2019 - 31.7.2020


Kelpoisuusvaatimus: Ämneslärarbehörighet i studiehandledning för gymnasiet.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään starka muntliga samt skriftliga färdigheter i svenska, goda muntliga färdigheter i engelska samt goda IKT-kunskaper och digital kompetens. Vi förutsätter även kommunikativa färdigheter och vilja till samarbete med ämneslärare och administration samt beredskap att sitta med i en arbetsgrupp och axla ansvar för något av de i skolans vardag förekommande övriga uppgifterna.

Arvostamme erfarenhet som elev/studiehandledare och förkunskaper i förvaltningsprogrammen Primus, Kurre och Wilma.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusLisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rektor Saana Ruotsala
043 825 8628
fornamn.efternamn@esbo.fi