(Poistunut julkaisusta)

Timlärare i modersmål och litteratur, timlärare tillsvidare i huvudsyssla, Mattlidens gymnasium
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.1.2020

Mattlidens gymnasium lediganslår en tillsvidare tjänst som timlärare i huvudsyssla i svenska som modersmål. Undervisningstimmarna består av gymnasietimmar på den allmänna svenskspråkiga gymnasielinjen samt vid behov på den engelskspråkiga IB-linjen (International Baccalaureate).

Skolans namn och adress: Mattlidens gymnasium, Mattliden 1, 02230 Esbo

Arbetstid enligt UKTA

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Tjänsteförhållandet börjar i augusti 2020.

Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet i svenska som modersmål för gymnasiet

Lärarbehörigheterna fastställs i enlighet med förordningen nr 986/98 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

Vi förutsätter utmärkta kommunikativa färdigheter och IKT-kunskaper; samarbetsvilja och -förmåga med gymnasiets ledning, lärare och annan personal i t.ex. studerandevårdsarbete, tutorverksamhet, läroplansarbete, tema- och utflyktsdagar; beredskap att ta del av teamarbete på gymnasiet och axla ansvar för något av de i gymnasiets vardag förekommande övriga uppgifterna.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Vi värdesätter erfarenhet av gymnasieundervisning, goda kunskaper i engelska och beredskap till att vara grupphandledare till en basgrupp.

Mattlidens gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo, 12 km väster om Helsingfors centrum. Skolan ligger intill Västerleden och har goda trafikförbindelser, såväl med Helsingfors som med olika delar av Esbo och med Grankulla. För närvarande har skolan ca 580 studerande av vilka ca 150 är IB-studerande som studerar för den internationella studentexamen International Baccalaureate.

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo erbjuder barn och unga mångsidig och högkvalitativ undervisning som utgör en grund för livslångt lärande. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.