(Poistunut julkaisusta)

Timlärare i matematiska ämnen, gymnasium, tidsbestämd, Mattlidens gymnasium
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.1.2021

Mattlidens gymnasium lediganslår en tidsbestämd tjänst som timlärare i huvudsyssla i matematiska ämnen. Undervisningstimmarna består av gymnasietimmar i främst matematik men även möjligen i kemi/fysik. Vid behov ingår undervisningstimmar även på den engelskspråkiga IB-linjen.


Skolans namn och adress: Mattlidens gymnasium, Mattliden 1, 02230 Esbo.

Arbetstid enligt UKTA

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Tjänsteförhållandet börjar 25.1.2021 eller enligt överenskommelse.


Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet för gymnasiet i två av de följande tre ämnena: matematik, kemi, fysik

Lärarbehörigheterna fastställs i enlighet med förordningen nr 986/98 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.


Vi förutsätter kommunikativa färdigheter, goda IKT-kunskaper och samarbetsförmåga. Dessutom förutsätter vi beredskap att medverka i ett ämnesövergripande lärarteam.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.


Vi värdesätter goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska och erfarenhet av gymnasieundervisning.


Mattlidens gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo, 12 km väster om Helsingfors centrum. Skolan ligger intill Västerleden och har goda trafikförbindelser, såväl med Helsingfors som med olika delar av Esbo och med Grankulla. För närvarande har skolan ca. 600 studerande av vilka ca. 150 är IB-studerande som studerar för den internationella studentexamen International Baccalaureate.

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo erbjuder barn och unga mångsidig och högkvalitativ undervisning som utgör en grund för livslångt lärande. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.