(Poistunut julkaisusta)

Timlärare i huvudsyssla i matematik och kemi eller fysik i gymnasiet, Mattlidens gymnasium
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.3.2020

Beskrivning av jobbet: Mattlidens gymnasium lediganslår en tidsbestämd tjänst som timlärare i huvudsyssla i matematik och kemi eller fysik. Undervisningstimmarna består av gymnasietimmar i matematik och antingen kemi eller fysik enligt den finländska gymnasieläroplanen på den svenskspråkiga allmänna gymnasielinjen och vid behov på den engelskspråkiga IB-linjens förberedande årskurs.

Skolans namn och adress: Mattlidens gymnasium, Mattliden 1, 02230 Esbo.

Arbetstid enligt UKTA

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Tjänsteförhållandet börjar i augusti 2020.

Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet i matematik och antingen kemi eller fysik för gymnasiet

Lärarbehörigheterna fastställs i enlighet med förordningen nr 986/98 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

En lärare som undervisar i den grundläggande utbildningen skall ha utmärkt förmåga att använda skolans undervisningsspråk i tal och skrift.

Vi förutsätter kommunikativa färdigheter, goda IKT-kunskaper och vilja till samarbete över ämnesgränserna. Dessutom förutsätter vi beredskap att medverka i ett lärarteam och axla ansvar för något av de i skolans vardag förekommande övriga uppgifterna.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Vi värdesätter goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska, erfarenhet av gymnasieundervisning och beredskap till grupphandledarskap.

Mattlidens gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo, 12 km väster om Helsingfors centrum. Skolan ligger intill Västerleden och har goda trafikförbindelser, såväl med Helsingfors som med olika delar av Esbo och med Grankulla. För närvarande har skolan ca 580 studerande av vilka ca 150 är IB-studerande som studerar för den internationella studentexamen International Baccalaureate.

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo erbjuder barn och unga mångsidig och högkvalitativ undervisning som utgör en grund för livslångt lärande. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.