(Poistunut julkaisusta)

Timlärare i gymnastik i gymnasiet, huvudsyssla, Mattlidens gymnasium
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.1.2019

Timlärare i gymnastik i gymnasiet, huvudsyssla, Mattlidens gymnasium

Työavain 3-1698-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 28.01.2019 kello 15:45
Mattlidens gymnasium , Mattliden 1 02230 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Gymnasiet
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Mattlidens gymnasium lediganslår en tillsvidare tjänst som timlärare i huvudsyssla i ämnet gymnastik. Undervisningstimmarna består av gymnasietimmar på både den allmänna svenskspråkiga gymnasielinjen samt den engelskspråkiga IB-linjen. Mattlidens gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo, 12 km väster om Helsingfors centrum. Skolan ligger intill Västerleden och har goda trafikförbindelser, såväl med Helsingfors som med olika delar av Esbo och med Grankulla. För närvarande har skolan ca 560 studerande av vilka ca 150 är IB-studerande som studerar för den internationella studentexamen International Baccalaureate. Anställning börjar i augusti 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Ämneslärarbehörighet i gymnastik för gymnasiet. Behörighetsvillkoren har fastställts i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kommunikativa färdigheter; vilja till samarbete med skolans ledning och andra ämneslärare i bl. a. gymnasiets tutorverksamhet, temadagar och utflyktsdagar; beredskap att koordinera gymnasiets deltagande i skolturneringar samt beredskap att ta del av en arbetsgrupp på gymnasiet och axla ansvar för något av de i gymnasiets vardag förekommande övriga uppgifterna.

Arvostamme erfarenhet av gymnasieundervisning, erfarenhet av grupphandledarskap på gymnasiet, goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska samt ett visat intresse att utveckla gymnasiets gymnastikundervisning.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusLisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

rektor Saana Ruotsala
saana.ruotsala(@)esbo.fi