(Poistunut julkaisusta)

Timlärare i biologi och geografi i gymnasiet, Mattlidens gymnasium
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.3.2020

Beskrivning av jobbet: Mattlidens gymnasium lediganslår en tidsbestämd tjänst som timlärare i biologi och geografi. Antalet undervisningstimmar i biologi och geografi förväntas att bli ca. 14-16.

Skolans namn och adress: Mattlidens gymnasium, Mattliden 1, 02230 Esbo

Arbetstid enligt UKTA

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Tjänsteförhållandet börjar i augusti 2020.

Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet i biologi och geografi för gymnasiet

Lärarbehörigheterna fastställs i enlighet med förordningen nr 986/98 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.


Vi förutsätter utmärkta kommunikativa färdigheter, goda IKT-kunskaper och digital kompetens samt beredskap att ta del av ett lärarteam och axla ansvar för något av de i gymnasiets vardag förekommande övriga uppgifterna.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Vi värdesätter goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska samt beredskap att vara grupphandledare.

Mattlidens gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo, 12 km väster om Helsingfors centrum. Skolan ligger intill Västerleden och har goda trafikförbindelser, såväl med Helsingfors som med olika delar av Esbo och med Grankulla. För närvarande har skolan ca 580 studerande av vilka ca 150 är IB-studerande som studerar för den internationella studentexamen International Baccalaureate.

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo erbjuder barn och unga mångsidig och högkvalitativ undervisning som utgör en grund för livslångt lärande. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.