(Poistunut julkaisusta)

Tilastopäällikkö
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.1.2021

Tehtävän kuvaus

Ovatko tietojohtaminen, analytiikka, raportointi ja tilastotuotanto sinulle käsittämätöntä hypetystä ja ajan hukkaa vai nykyaikaisia työkaluja maailman toimivimman soten rakentamiseen ja johtamiseen?

Nyt haemme tilastopäällikköä, joka johtaa tietojohtaminen ja tilastopalvelut -yksikköä ja toimii yksikön henkilöstön esihenkilönä. Tilastopäällikkö raportoi tietohallintopäällikölle.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan, eli Stadin soten, tietohallintopalveluissa toimii tietojohtaminen ja tilastopalvelut -yksikkö, joka toimii tiedolla johtamisen ja analytiikkapalvelujen asiantuntijaorganisaationa ja vastaa tiedolla johtamisen prosessien kehittämisestä ja toteuttamisesta toimialalla. Lisäksi yksikkö vastaa analytiikkapalvelujen kehittämisestä ja tuottamisesta, toimialan tilastotietojen tuotantoprosesseista, niiden kehittämisestä, laadun varmistamisesta ja toimialan palvelutoiminnan toimintatietojen keskitetystä tuottamisesta. Yksikkö huolehtii myös toimialan tietovarantojen tietovarastoinnista, tiedon jalostamisesta, tiedon hyödyntämisen järjestämisestä ja keskitetystä tietohuollosta.

Sinä voit olla etsimämme tilastopäällikkö, jos omaat soveltuvaa korkeakoulutasoista tietopääomaa ja vankkaa työkokemukseen perustuvaa taitopääomaa tietojohtamisesta, analytiikkapalveluista ja tilastotuotannosta. Tilastopäälliköltä edellytämme myös kokemusta ja osaamista ihmisten ja asioiden johtamisesta, toimivaa viestintää, asioihin tarttuvaa asennetta ja usean vuoden työkokemusta edellä kerrotuista työn sisällöllisistä asioista. Sosiaali- ja terveystoimialan tuntemus lasketaan tässä tehtävässä eduksesi.


Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta hallinto- ja esimiestehtävistä

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Erinomaisia vuorovaikutus- yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sekä suunnittelu- ja toimeenpanokykyä

Koulutuksen ja työkokemuksen tuomaa perehtyneisyyttä tilastotuotantoon, tietojohtamiseen, analytiikkapalveluihin, tietohuoltoon sekä kokemusta ulkoistettujen palvelujen hankkimisesta ja hallinnoimisesta.

Edellytämme myös kiinnostusta toimia toimialamme valtakunnallisissa työryhmissä ja sote-uudistukseen liittyvässä hanketyöskentelyssä asiantuntijana tai vastuuhenkilönä.

Hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Sosiaali- ja terveystoimialan tuntemus

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Tietohallintopäällikkö Petri Otranen p +358 (0) 9 310 76489 ma 4.1. klo 10.30 - 11.30, pe 8.1. klo 9-10 ja 15-16, ti 12.1. klo 11-12 ja to14.1. klo 13-14.