(Poistunut julkaisusta)

Tilastoasiantuntija
Kirkon tutkimuskeskus / Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.7.2018

Tampereella sijaitseva Kirkon tutkimuskeskus on Kirkkohallituksen erillisyksikkö, joka toteuttaa Suomen ev.-lut. kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeellista kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimusta. (http://www.sakasti.evl.fi/ktk)

Kirkon tutkimuskeskuksessa on haettavana

Tilastoasiantuntijan

tehtävä alkaen 1.10.2018 tai sopimuksen mukaan. Tilastoasiantuntijan tehtävänä on käsitellä ja analysoida tilastoaineistoja, hallinnoida tietokantoja ja internetkyselyjen toteuttamista sekä tuottaa tilastografiikkaa. Tilastoasiantuntija hallinnoi myös KTK:n sähköistä stipendiohjelmaa. Lisäksi hänen tehtävänään on asiakaspalvelu, avustaminen julkaisujen taitossa sekä tutkimuskeskuksen ATK-yhteyshenkilönä toimiminen.

Hakijalta edellytetään

• tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa
• hyviä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja
• perehtyneisyyttä tietojenkäsittelyyn ja tutkimusaineistojen käsittelyyn
• Office-sovellusten ja tilasto-ohjelmien (esim. SPSS), taitto- ja grafiikkaohjelmien (esim. Indesign) sekä karttaohjelman hallintaa
• kokemusta tilastografiikan ja interaktiivisten tilastovisualisoin-tien tekemisestä
• internetkyselyiden osaamista
• tilastotieteen hyvää hallintaa
• ohjelmoinnin tuntemusta
• oman alan englannin kielen hallintaa

Tehtävän palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuus-ryhmän 602 mukaan (peruspalkka 3 155,44 euroa kuukaudessa). Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen. Tehtävässä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset pyydämme lähettämään 17.8.2018 klo 16.15 mennessä sähköisen rekrytointipalvelun kautta, os. sakasti.fi/tyopaikat. Tiedustelut 6.–9.8.2018 Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäki, han-na.salomaki@evl.fi tai puh. 040 6881 496.