Tilahallintopäällikkö HUS Tilakeskus

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala