(Poistunut julkaisusta)

Tietoturvasuunnittelija
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.7.2019

Tietohallinnossa on nyt haettavana 

Tietoturvasuunnittelijan

 vakituinen tehtävä.

Tietoturvasuunnittelijan pääasiallisena tehtävänä on Oulun yliopiston teknisen tietoturvallisuuden kehittäminen ja tuki. Hän vastaa teknisten tietoturvaratkaisujen suunnittelusta, toteutuksesta ja ohjauksesta sekä tietoturvahäiriöiden selvittämisestä yhdessä ICT-palvelutoimittajien sekä muiden palveluista vastaavien kanssa.

Tietoturvasuunnittelijan tehtäviin kuuluvat myös tietoturvallisuuden tarkastus- ja arviointitehtävät sekä näihin liittyvät kehittämis- ja ohjaustehtävät. Hän osallistuu tietoturvaan liittyvien häiriöiden hallintaprosessin, palvelujen tietoturvavalvonnan ja uhkatiedon analysointiin sekä tilannekuvan kehittämiseen.

Parhaimmat valmiudet tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva korkeakoulututkinto tai muutoin osoitetut vastaavat tiedot ja taidot. Odotamme hakijalta kokemusta teknisestä tietoturvasta, sen hallintaan liittyvistä kehittämistehtävistä tietojärjestelmäympäristöissä sekä kokemusta palveluiden haavoittuvuuksien hallinnasta (mm. konfigurointi-, haavoittuvuus- ja/tai - penetraatiotestausten toteuttaminen sekä tulosten käsittely ja analysointi).

Luemme eduksi muun tietoturvaan liittyvän tietämyksen ja kokemuksen mm. SIEM, SOC ja tietosuojan tuntemuksen sekä kokemuksen pilvipalvelujen teknologioista ja niiden tietoturvasta.

Toivomme sinulta käytännönläheistä, ratkaisukeskeistä, oma-aloitteisuutta ja aktiivista työotetta. Tehtävässä tarvitaan vahvaa näkemyksellistä kehittämisotetta, kykyä asioiden hahmottamiseen, tehokasta toimeenpano kykyä sekä valmiutta toimia tavoitteellisesti eri sidosryhmien kanssa.

Tarjoamme haasteellisia työtehtäviä monipuolisessa järjestelmäympäristössä ja hyvät mahdollisuudet kehittää omaa osaamista ammattitaitoisen ja kannustavan tiimin tuella. Koulutukset, joustavat työajat ja mahdollisuus etätyöhön sekä yksityissektoria pidemmät lomat kuuluvat pakettiin. 

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasoille 8 - 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemus, ansioluettelo ja muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen, tulee jättää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 16.08.2019.

Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan ja tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa tietoturvapäällikkö Kaarlo Määttä (kaarlo.maatta(at)oulu.fi, puh. 029 4483071).