(Poistunut julkaisusta)

TIETOTURVA-ASIANTUNTIJAN VIRKA, VAATIVUUSTASO 40.15
Suojelupoliisi

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2019

Suojelupoliisissa on haettavana viraston yhteinen tietoturva-asiantuntijan virka, vaativuustaso 40.15. Tehtävän sijoituspaikkana on sisäisten palveluiden yksikkö Helsingissä.

Tehtävänäsi on toimia tietoturva-asiantuntijana Suojelupoliisin turvallisuusorganisaatiossa. Olet arvostettu lenkki Suojelupoliisin turvallisuuden hallinnan ketjussa. Tehtäväsi liittyvät Suojelupoliisiin hankkeiden ja hankintojen tietoturvallisuuteen, viraston kehittämishankkeissa kehitettävien toiminnallisuuksien tietoturvallisuuden hallintaan sekä viraston tietoturvallisuuden ylläpitoon, suunnitteluun ja kehittämiseen. Olet osaltasi kehittämässä ja ylläpitämässä Suojelupoliisin kokonaisvaltaista turvallisuuden tilannekuvaa ja raportointia. Tietoturva-asiantuntija toimii viraston turvallisuuspäällikön alaisuudessa.

Lisäksi tietoturva-asiantuntija huolehtii yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa siitä, että viraston hankkeissa huomioidaan ja täytetään tietoturvallisuuden vaatimukset kehitettäviin tietojärjestelmäympäristöihin soveltuvina ratkaisuina. Työssäsi tulkitset tietosuojaa ja tietoturvallisuutta koskevaa normistoa sekä ohjeistusta teknisiksi vaatimuksiksi.

Virkaan ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Odotamme sinulta tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja työkokemusta monipuolisista tietoturvallisuuden operatiivisista hallintatehtävistä. Lisäksi edellytämme sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, muu kielitaito luetaan eduksi. Eduksi luetaan turvallisuusviranomaisten toimintaympäristön ja Suojelupoliisin toimialan tuntemus.

Sinulla tulee olla osoitettua kokemusta vastaavista tehtävistä, esimerkiksi tietojärjestelmän tietoturva-arkkitehtina, tietoturvavastaavana tai tietojärjestelmähankkeen tietoturva-asiantuntijana. Tehtävässä edellytetään kokemusta tietojärjestelmien ja sovelluskehityksen tietoturvallisuuden testaamisesta ja arvioinnista sekä kokemusta tietojärjestelmien tietoturvallisuuteen liittyvien ratkaisujen suunnittelusta ja dokumentoinnista tietoturva-arkkitehtina ja/tai tietotojärjestelmähankkeen tietoturva-asiantuntijana. Ymmärrät tietoturvallisuuteen liittyvää teknologiaa aiemman käyttö- ja/tai kehittämiskokemuksesi kautta.

Arvostamme lisäksi kokemusta ketterästä projekti- ja hanketoiminnasta. Eduksi on myös kokemus valtionhallinnon hankintatoiminnasta. Edellä mainittu kokemuspohja katsotaan erityiseksi eduksi, jos se on hankittu korkean turvallisuustason ympäristössä.

Tunnet lainsäädännön lisäksi muun muassa Valtiovarainministeriön ja Viestintäviraston antamat ohjeet ja määräykset tietoturvallisuudesta ja sen hallinnasta, erityisesti

  • Kansallinen tietoturvallisuuden auditointikriteeristö (KATAKRI) ja sen arviointiohjeet
  • Valtionhallinnon tietoturvallisuuden hallintaohjeet (VAHTI) ja
  • Viestintäviraston NCSA- ja CERT -toimintojen julkaisemat ohjeet

Olet oma-aloitteinen ja vastuullinen. Haluat ja osaat toimia vuorovaikutuksessa kollegoidesi ja eri yhteistyökumppaneidemme kanssa, mutta tunnet myös olevasi kotonasi erityisesti työskennellessäsi teknisten tietoturvahaasteiden parissa. Sinulla on kyky ja halu uuden oppimiseen, omaat tiedonhankintataitoja, luovaa ongelmanratkaisukykyä sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Tehtävässä edellytetään paineensietokykyä ja joustavaa työotetta.

Tehtävään liittyy toimenkuvaa tukeva koulutus Suojelupoliisin ratkaisuihin ja menetelmiin.

Nimitettävän tulee olla Suomen kansalainen ja hänestä tullaan tekemään laaja turvallisuusselvitys ja huumausainetestaus. Myös valittavan henkilön läheisestä voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys. Tehtävään nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota, joka toteutetaan ennen koeajan umpeutumista terveystarkastuksena viraston työterveyshuollossa. Jos terveystarkastus on suoritettu aikaisemmin vuoden sisällä, sitä ei tarvitse uusia.

Peruspalkka vaativuustasolla 40.15 on 3 649,35 euroa kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi maksetaan palkkausjärjestelmän mukaisesti henkilökohtaista suoritus- ja kokemusosaa, joka on 10 - 46 % peruspalkasta. Aloituspalkkaus tehtävässä on kokemusosan suuruudesta riippuen noin 4014 - 4525 euroa kuukaudessa.

Tehtävä pyritään täyttämään 1.4.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä voidaan noudattaa kuuden kuukauden koeaikaa.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn ainutlaatuisessa ja kansainvälisessä työympäristössä. Henkilöstömme on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Meillä on töissä eri alojen ammattilaisia, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Kyvykkyytemme rakentuu osaavan henkilöstön varaan, ja siksi panostamme henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon jatkuvaan ylläpitoon.

Lisätietoja rekrytoivilta esimiehiltä saat soittamalla vaihteeseemme, puh. 029 5480 131 ja ilmoittamalla tehtävän työavaimen.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.valtiolle.fi. Mikäli hakemuksen jättäminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi toimittaa myös osoitteella Suojelupoliisin kirjaamo, PL 151, 00121 Helsinki. Hakemuksia ei palauteta.