(Poistunut julkaisusta)

Tietoturva-asiantuntija
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.9.2020

Valtori rakentaa digitaalista Suomea. Tuotamme valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja. Mahdollistamme valtionhallinnon työn sujumisen toimivien ja turvallisten palvelujen avulla. Valtorissa työskentelee 1400 ammattilaista eri puolilla Suomea.

Valtorin asiakkaita ovat kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset. Asiakkaina voivat olla myös valtion liikelaitokset, muut julkisen hallinnon viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, eduskunta ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja julkista hallinto- tai palvelutehtävää hoitavat yritykset tai yhteisöt. Työkulttuurimme rakentuu luottamukselle ja arvostukselle. Yhdessä teemme Valtorista työpaikan, jossa on mukava tehdä töitä.

Haemme TIETOTURVA-ASIANTUNTIJAA

Tehtävän tarkoituksena on vastata tietoturva-asiantuntijana tietoturvasta, tietosuojasta ja riskienhallinnasta Valtorin toiminnassa. Tietoturva-asiantuntija toimii Valtorin palveluiden tukena tai tuottaa tietoturvapalveluita Valtorin asiakkaille.

Tehtävän tarkoituksena on lisäksi osallistua Valtorin palveluiden sekä kehitys- ja projektitehtävien vaatimusten mukaisuuden varmistamiseen. Tehtävän tavoitteena on varmistaa ja ohjata palvelun tai palveluiden tietoturvaa, tietosuojaa ja häiriötöntä toimintaa sekä tietoturvallisuuden vaatimustenmukaisuutta.

Tietoturva-asiantuntija toimii mm. projekteissa, palveluissa ja muissa toimeksiannoissa asiantuntijana tietoturvan osalta, niin Valtorin omien kuin asiakkaille tarjottavien palveluiden osalta. Osallistuu palvelun tai projektien riskienhallintaa, tietoturvaa, tietosuojaa ja varautumista koskevien toiminta- ja kehittämissuunnitelmien tekemiseen ja huolehtii niiden toteuttamisesta. Tietoturva-asiantuntija tekee palveluiden ja/tai palvelukomponenttien tietoturva-katselmointeja. Huolehtii havaittujen riskien seurannasta, tietoturvallisuusuhkien tilan ja tietoturvallisuusrikkomusten raportoinnista, korjaavien toimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä vastuualuettaan koskevan ohjeistuksen laatimisesta.

Hakijalta odotamme
• Aikaisempaa kokemusta tietoturva-asiantuntijana toimimisesta vastaavissa tehtävissä.
• Olet työssäsi olennaiseen keskittyvä, ratkaisuhakuinen, oma-aloitteinen sekä vastuuntuntoinen.
• Sinulla on kyky toimia paineen alla nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
• Ymmärrät tietoturvallisuuden kokonaisvaltaisesti tarvittaessa teknisen, mutta etenkin hallinnollisen ja toiminnallisen tietoturvallisuuden osalta.
• Tehtävä edellyttää ICT-alan koulutusta.

Odotamme, että sinulla on:
• Kokemusta ICT-toiminnasta sekä asiakaspalveluosaamista.
• Kokemusta riskienhallinnasta.
• Kokemusta tietosuojasta.
• Dokumentointitaitoja.
• Osaamista kansallisista tietoturvakriteeristöistä (Katakri, Pitukri).
• Tehtävään soveltuva koulutus.


Kuvaus eduiksi luettavista seikoista:
• ICT-alan/tietosuojan sertifikaatit
• Kokemusta valtionhallinnossa toimimisesta.
• Neuvottelu ja kommunikointitaidot asiakasrajapinnassa.
• Valtionhallintoa koskevan lainsäädännön sekä määräysten ja ohjeiden tuntemusta.
• Teknistä tietoturvaosaamista.

Edut
• Lounasetu sekä liikunta- ja kulttuurituki

Muita tehtävään liittyviä tietoja
Tehtävän sijoituspaikka on Helsinki, Rovaniemi tai Kuopio. Tehtävän toivottu aloitus on 1.12.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valittavalla on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään valittaviksi ehdotettavista henkilöistä tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys.

Hakeminen
Haethan tehtävää 23.9.2020 klo 16:21 mennessä www.valtiolle.fi-portaalin kautta (tehtävän ID nro: 28-611-2020).

Lisätietoja tehtävästä antaa:
Sonja Marjamäki-Ruuskanen
Yksikönpäällikkö, tietoturvapäällikkö
Puhelin: 0295 48 7767
Sähköposti: sonja.marjamaki-ruuskanen@valtori.fi