(Poistunut julkaisusta)

Tietoturva-asiantuntija
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.10.2018

Viran/tehtävän kuvaus

Tietoturva-asiantuntijana:
- ohjaat ja kehität Verohallinnon digitaalista varautumista
- suunnittelet ja kehität varautumiseen liittyviä järjestelmä- ja arkkitehtuuriratkaisuja
- kehität ja koordinoit varautumiseen liittyvää testaus- ja kyberharjoittelutoimintaa
- toimit turvallisuusyksikön asiantuntijana turvallisuusyksikölle osoitettavissa tehtävissä

Hakijalta odotamme

- tietoteknistä osaamista ja halua opetella aktiivisesti uutta 
- avointa ja ratkaisukeskeistä asennetta sekä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta 
- kokonaisuuksien hahmottamiskykyä ja suunnitelmallista työtapaa 
- hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa 
- soveltuvaa korkeakoulututkintoa 

Eduksesi katsomme: 
- kokemuksen varautumisesta tai korkean saatavuuden järjestelmien suunnittelusta 
- kokemuksen teknisen arkkitehdin tai tietoturva-asiantuntijan tehtävistä 
- tietoturvallisuuden tai jatkuvuudenhallinnan ammattisertifiointeja

 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). 
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Haettavan tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 13 mukaisesti. Vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkanosa on 4 016,70 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Edut

Joustava työaika, etätyömahdollisuus, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkasetelit ja työantajan tukema lounas. 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6 kk) kuukauden koeaikaa. 
Työskentelypaikka on pääkaupunkiseudulla.