(Poistunut julkaisusta)

Tietoturva-asiantuntija (1-2 paikkaa)
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.11.2018

Viran/tehtävän kuvaus

Tietoturva-asiantuntija:
- Kehittää ja ylläpitää Verohallinnon kyberturvallisuuden tilannekuvaa ja selvittää kyberturvallisuuden häiriöitä osana tilannekuvatiimiä
- Kehittää ja toteuttaa Verohallinnon tietoturva- ja käytönvalvontaa
- Analysoi uhkatietoa ja kehittää uhkatiedon seurantaa
- Toimii turvallisuusyksikön asiantuntijana turvallisuusyksikölle osoitettavissa tehtävissä

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). 
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Hakijalta odotamme:
- Teknistä tietoturvaosaamista ja halua opetella aktiivisesti uutta
- Kiinnostusta ja osaamista tietoturvavalvonta- ja lokianalyysityöhön
- Avointa ja ratkaisukeskeistä asennetta sekä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta
- Hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa
- Soveltuvaa korkeakoulututkintoa

Eduksi katsomme:
- Verkko-ohjelmointiosaaminen (esim. Python, Perl)
- Tietokanta- ja verkkoteknologiaosaaminen
- Kokemus lokiratkaisuiden kehittämisestä
- Tietoturvallisuuden ammattisertifiointeja 
- Valkoista tai harmaata hattua

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Haettavan tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 14 mukaisesti. Vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkanosa on 4482,83 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Edut

Joustava työaika, etätyömahdollisuus, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkaseteli sekä työantajan tukema lounas.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Työnantaja voi määrätä enintään 6 kuukauden koeajan virkamieheksi nimitetyn aikaisemmasta työkokemuksesta riippuen. 

Työskentelypaikka on pääkaupunkiseudulla.