(Poistunut julkaisusta)

Tietosuojalakimies / Dataskyddsjurist
Liikennevirasto / Trafikverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.6.2018

Tietosuojalakimies

Tehtävän kuvaus

Haemme vakituiseen lakimiehen virkaan tietosuojajuridiikan osaajaa, jolla on osaamista tai valmiuksia sekä halua paneutua myös muihin ammatillisesti mielenkiintoisiin ja haastaviin lakimiehen tehtäviin, joita Liikennevirasto valtion liikenneväylistä vastaavana merkittävänä julkisena hankkijana tarjoaa.

Juuri sinä voisit olla yksi osaaja muiden lakimiestemme joukossa. Tarjoamme sinulle innostavan ja kehitysmyönteisen työyhteisön sekä näköalapaikan infra-alan alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tarkemmin tehtävän sisältö määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Hakijalta odotetaan osaamista ja työkokemusta erityisesti tietosuojajuridiikasta ja oikeustieteen maisterin tai vastaavaa aikaisempaa tutkintoa. Tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 3.9.2018 tai sopimuksen mukaan
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 6.8.2018 16:00
ID:   31-117-2018

Sähköiset hakemukset:

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

kirjaamo@liikennevirasto.fi
PL 33 (Opastinsilta 12A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme hakemuksen liitteeksi vain CV:n. Mahdolliset muut todistukset pyydämme erikseen rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

  • joustava työaika
  • etätyömahdollisuus
  • Smartum liikunta- ja kulttuuri
  • työmatkaseteli
  • työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Laura Kuistio
Johtaja
0295 34 3962
laura.kuistio@liikennevirasto.fi

Työpaikan tiedot

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

tai

Liikennevirasto, Lappeenranta
Raatimiehenkatu 23
53100 Lappeenranta

tai

Liikennevirasto, Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

tai

Liikennevirasto, Turku
Juhana Herttuan puistokatu 21
20101 Turku

Muut tehtävään liittyvät tiedot

tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika
LIVI/4152/01.01.01/2018

Dataskyddsjurist

Om arbetsplatsen

Trafikverket är den sakkunnigmyndighet inom trafiksektorn som ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för en övergripande utveckling av trafiksystemet.

Ett viktigt mål för oss är att säkerställa näringslivets verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft. Vi gör våra val för samhällets bästa och främjar hållbar trafik och mobilitet. Vi bidrar också till uppkomsten av nya tjänster genom att erbjuda våra datalager som öppna data för olika aktörer.

Vårt mål är att vara den bästa statliga arbetsplatsen. Vi har verksamhetsställen i Böle i Helsingfors samt i Villmanstrand, Åbo, Uleåborg, Tammerfors och Vasa. Vi sysselsätter cirka 620 fast anställda sakkunniga och indirekt via olika projekt upp till 12 000 personer.

Ytterligare information om vår verksamhet hittar du på våra webbsidor: www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikennevirasto
twitter.com/liikennevirasto
instagram.com/liikennevirasto
linkedin.com/company/liikennevirasto-trafikverket-finnish-transport-agency

Arbetsuppgifter

Vi söker en sakkunnig inom dataskyddsjuridik till en ordinarie juristtjänst. Du har kunnandet, beredskapen och viljan att sätta dig in i också andra yrkesmässigt intressanta och utmanande juristuppgifter som Trafikverket erbjuder i egenskap av den offentliga upphandlande myndigheten som ansvarar för statens trafikleder.

Just du skulle kunna vara en av de sakkunniga bland våra andra jurister. Vi erbjuder dig en inspirerande och utvecklingsfrämjande gemenskap samt en utsiktsplats över infrastrukturbranschen i en ständigt föränderlig verksamhetsmiljö.

Innehållet i uppgiften bestäms mer detaljerat utgående från den valda personens kompetens och erfarenhet

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.f

Kvalifikationer

Du förutsätts ha kunskaper om och arbetserfarenhet av särskilt dataskyddsjuridik och du ska ha avlagt juris magister eller motsvarande examen. För uppgiften krävs god samarbets- och förhandlingsförmåga.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 3.9.2018 eller enligt överenskommelse
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast: 6.8.2018 16:00
Referensnummer: 31-117-2018

Välkommen att söka genom att:

Göra en digital ansökan via denna länk.

Dkan ocksåöka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Registratorskontoret / Trafikverket
PB 33 (Semaforbron 12A)
005210 Helsingfors

I det här skedet behöver bara en CV bifogas till ansökan. Vi ber om eventuella andra intyg längre fram under rekryteringen.

Lön

Lönen bestäms enligt Trafikverkets lönesystem på basis av uppgiftens svårighetsgrad och den personliga prestationen.

Förmåner

  • flexibel arbetstid
  • möjlighet till distansarbete
  • Smartum motions- och kultursedlar
  • arbetsresesedel
  • subventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktperson
Laura Kuistio
Direktör
0295 34 3962
laura.kuistio@liikennevirasto.fi

Placering

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

eller

Liikennevirasto, Lappeenranta
Raatimiehenkatu 23
53100 Lappeenranta

eller

Liikennevirasto, Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

eller

Liikennevirasto, Turku
Juhana Herttuan puistokatu 21
20101 Turku

Övrigt

Prövotiden är tre månader.
LIVI/4152/01.01.01/2018