(Poistunut julkaisusta)

Tietosuoja-asiantuntija
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.3.2020

Tietosuoja-asiantuntijana päätehtävänäsi on Verohallinnon kehitystoiminnan tietosuojaprosessin kehittäminen ja jalkauttaminen sekä hankkeiden ja projektien tietosuojatyön tukeminen. Toimit tiiviissä yhteistyössä esikunta- ja oikeusyksikköön sijoitetun tietosuojavastaavan kanssa suunnitellen ja ohjaten hyviä projektikäytäntöjä tietosuojan toteutumisen varmistamiseksi. Tietosuoja-asiantuntijana osallistut myös konsernitason riskienhallinnan kehittämiseen sekä tuet yksikön asiantuntijoita erilaisissa tietosuoja- ja informaatiojuridiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Työskentelypaikka on pääkaupunkiseudulla.

Tietosuoja-asiantuntija:
• Kehittää ja jalkauttaa Verohallinnon kehitystoiminnan tietosuojaprosessia
• Suunnittelee ja ohjaa projektien tietosuojatehtäviä kouluttamalla, ohjeistamalla ja keskeisimpiin projekteihin osallistumalla
• Osallistuu Verohallinnon konsernitason riskienhallinnan kehittämiseen
• Toimii yksikön asiantuntijana sille osoitettavissa tehtävissä

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden kuukauden (6) koeaikaa.

Hakijalta odotamme

• Näkemystä ja kokemusta tietosuojajuridiikasta ja sen käytännön soveltamisesta
• Avointa ja ratkaisukeskeistä asennetta sekä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta
• Kokonaisuuksien hahmottamiskykyä ja suunnitelmallista työtapaa
• Hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa
• Soveltuvaa korkeakoulututkintoa

Eduksi katsomme:
• Kokemuksen projektityöstä ja sen kehittämisestä
• Kiinnostuksen uusiin teknologiaratkaisuihin ja niiden hyödyntämiseen toiminnan kehittämisessä
• Julkishallinnon tai finanssialan kokemuksen