(Poistunut julkaisusta)

Tietoliikenneasiantuntija
Maanmittauslaitos

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.9.2019

Haluatko olla mukana edistämässä valtionhallinnon digitalisaatiota ja tietojen hyödyntämistä?

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja, huolehdimme omistusoikeuksien rekisteröinneistä ja kiinnityksistä, tuotamme kartta-aineistoja sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta. Työntekijöitä meillä on noin 1 650 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen Tietotekniikkapalvelukeskus vastaa Maanmittauslaitoksen omista tietojärjestelmistä, tietohallinnosta, laitostasoisten kehittämishankkeiden toteuttamisesta sekä informaatiopalveluista.

Palvelukeskuksen ICT-tuotantopalvelut-tulosyksikkö vastaa käyttö- ja perustietotekniikan palveluista, tietojärjestelmien tukipalveluista, arkisto- ja informaatiopalveluista ja käytettävyyden valvontapalveluista.

Tehtävän kuvaus

Haemme ICT-tuotantopalvelut -tulosyksikköömme kuormanjako ja sovellusten tietoliikenneasiantuntijaa toimialasidonnaisiin suunnittelu- ja ylläpitotehtäviin. Tehtävä alkaa 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan.

Kuormanjakaja ja siihen liittyvät säännöstöt, pääsynhallinta, palomuurisäännöt ja reititys ovat keskeinen osa MML:n sovellusten arkkitehtuuria. Haemme tiimiimme asiantuntijaa ylläpitämään ja kehittämään konesaliympäristön tietoliikennettä, tietoturvaa ja sovellusten tietoliikennearkkitehtuuria.

Asiantuntijana osallistut ympäristön suunnitteluun ja ylläpitoon yhteistyössä palvelutuottajan ja sovelluskehittäjien kanssa. Osallistut myös projekteihin oman osaamisalueesi erikoisasiantuntijana ja kehittäjänä.

Hakijalta odotamme

 • Tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (vähintään amk)
 • Verkkopalveluiden kuormanjako- ja kahdennusratkaisukokemusta
 • Pääsynhallintaratkaisukokemusta
 • Konesalien tietoliikenneasiantuntemusta (SDN, Palomuurit, L2/L3 verkot, virtuaaliverkot)
 • Kykyä laatia teknistä dokumentaatiota ja ohjeita
 • Tietotekniikan standardien, protokollien ja rajapintojen tuntemusta
 • Tietoturva-asioiden hyvää perusosaamista
 • Täsmällisyyttä, luovuutta, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä
 • Kykyä selvittää ongelmia ja ottaa nopeasti haltuun järjestelmien kehittämisvastuita sekä halua oppia uutta ja jakaa omaa tietämystään
 • Hyvää englannin kielen kirjallista taitoa

Luemme eduksi

 • F5 Big-IP ja iRule kokemuksen
 • HTTP ja HTTPS protokollien tuntemuksen
 • Konesalivirtualisointiteknologien tuntemuksen
 • Kokemuksen Windows- ja Linux-alustan ylläpidosta ja hallinnasta

Turvallisuusselvitys

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Palkkaus

Palkkaus on Maanmittauslaitoksen palkkausjärjestelmän tyyppitehtävän 10, 105 tai 11 mukainen hakijan osaamisesta ja kokemuksesta riippuen. Tyyppitehtävän 10 palkka on 3079,23 €/kk, tyyppitehtävän 105 palkka on 3363,05 €/kk ja tyyppitehtävän 11 palkka on 3646,86 €/kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, joka voi olla enimmillään 45 % tyyppitehtävän palkasta.

Edut

Olemme moderni työpaikka. Meillä on mahdollista tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta luottamuksen hengessä. Työajoissamme on joustoa, ja työ- ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen koetaan meillä erittäin hyväksi. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Tehtävän hakeminen

Hae paikkaa viimeistään 24.9.2019 klo 16:15 https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=30-291-2019

Lisätietoja tehtävästä

Vastuualuepäällikkö Juhani Valli
+358 29 531 6910
juhani.valli@maanmittauslaitos.fi