(Poistunut julkaisusta)

Tietojohtaja
Suomen Kuntaliitto ry

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.6.2019

Suomen Kuntaliitto hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tietojohtajaa.

Tietojohtajan tehtävänä on ohjata ja johtaa Kuntaliiton tietopääoman, tietoaineistojen, tietovirtojen ja -osaamisen kehittämistä strategisesti ja operatiivisesti. Tavoitteena on tiedon entistä parempi hyödyntäminen liiton palveluissa ja päätöksenteossa. Tietojohtaja toimenkuvaan kuuluu myös toiminnan ja tietohallintopalveluiden yhteentoimivuuden kehittäminen ja Kuntaliiton ICT-palveluiden tilaajaroolissa toimiminen. Kyseessä on uusi positio, joka mahdollistaa uutta luovan kehittämis- ja työotteen.

Edellytämme

 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 • näkemystä tiedon potentiaalista kilpailuedun ja vaikuttavuuden lisäämiseksi
 • kykyä johtaa, ohjata ja kehittää tietoon liittyviä kyvykkyyksiä, ihmisiä ja toimintaa
 • ymmärrystä tiedon, toiminnan, tietojärjestelmien ja teknologian kokonaisuudesta sekä
 • suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme

 • kokemusta vastaavista tehtävistä
 • näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta monialaisessa ja moniammatillisessa työympäristössä
 • kunnallishallinnon tuntemusta
 • kykyä ymmärtää ja hallita kokonaisuuksia ja systeemisiä riippuvuuksia sekä johtaa muutosta ja uudistamista
 • tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä
 • hyvää ruotsin kielen taitoa, muu kielitaito luetaan eduksi.

Tarjoamme ainutlaatuisen työskentely-ympäristön asiantuntijaorganisaatiossa julkisen sektorin toiminnan näköalapaikalla ja monipuolisen tehtävän. Vahvuutenamme on monialainen osaaminen ja kuntien toiminnan ja toimintaedellytysten kokonaisnäkemys.

Vapaamuotoinen hakemus palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan 26.7.2019 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteella kirjaamo@kuntaliitto.fi.

Kuntaliitto on savuton työpaikka. Lisätietoa henkilötietojen käyttämisestä: https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/evasteet-ja-tietosuoja.