(Poistunut julkaisusta)

Tietojärjestelmäpalveluiden päällikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.1.2020

Haemme Espoon kaupungin Tietohallinnon Ratkaisupalveluihin Tietojärjestelmäpalveluiden päällikköä.

Vastaat ratkaisuasiantuntijoiden muodostaman tiimin esimiestehtävistä sekä toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä.

Tietojärjestelmäpalvelut-tiimin vastuulla ovat Sivistystoimen, Teknisen ja ympäristötoimen ja Konsernihallinnon tuotannossa olevien järjestelmien ylläpitopalvelut ja kehittäminen sekä näihin liittyvä toimittajahallinta.

Tietojärjestelmäpalveluiden päälliköllä on kokonaisvastuu oman tiiminsä tuloksellisesta toiminnasta sekä toiminnan kehittämisestä sisältäen mm.
- esimies- ja työnjohdontehtävät
- tiimisi kyvykkyyksien ja ryhmäkohtaisten valmiuksien kehittäminen
- tietojärjestelmäpalveluiden toimintamallin jatkokehittäminen
- tietojärjestelmien ylläpidon ja kehityksen palvelutuotannon ohjauksen ja valvonnan
- palvelutoimittajahallinnan ja sen kehittämisen
- tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisbudjetin, sen laadinnan, seurannan ja raportoinnin
- hankintoihin ja kilpailutuksiin osallistuminen
- projektien ohjausryhmissä toimiminen

Nyt rekrytoitava Tietojärjestelmäpalveluiden päällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä Tietohallinnon organisaatiossa työskentelevien muiden päälliköiden, tiimien ja asiantuntijoiden kanssa yllä kuvattujen vastuualueidensa edistämisessä.

Tarjoamme sinulle näköalapaikan Suomen toiseksi suurimman kaupungin tietohallintoyksikössä, monipuolisen työnkuvan sekä mielenkiintoisen ja merkityksellisen tehtäväkokonaisuuden kehittyvässä organisaatiossa.

Työpaikan nimi: Espoon kaupunki, Tietohallinto

Työaika: 36 h 45 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään:
Kokemusta
- IT-asiantuntijoiden esimiehenä toimimisesta ja/tai työn johtamisesta
- vaativien tietojärjestelmäratkaisujen palvelutuotannon ja kehityksen ohjaamisesta
- IT-toimittajahallinnasta joko asiakkaan tai palvelutoimittajan puolelta
- tietojärjestelmäratkaisujen ja -markkinoiden tuntemuksesta
- uusien IT-palveluiden ja ratkaisuiden haltuunotosta
- IT-toiminnan menetelmien ja toimintamallien hallinnasta, mm. palvelunhallinta ja projektit
- IT-hankinnoista ja kilpailutuksista
- budjetoinnista ja kuluseurannasta sekä raportoinneista

Arvostamme:
- osaamista ITIL-viitekehyksestä sekä sen soveltamisesta
- IT-ITSM- järjestelmän käytöstä palvelunhallinnan tukena
- osaamista julkisista IT-hankinnoista
- sujuvia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja
- kehitysorientoitunutta ja ratkaisukeskeistä asennetta
- tuloshakuista ja määrätietoista työskentelyotetta
- paineensietokykyä ja sopeutumista muuttuviin tilanteisiin
- sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa

Tarjoamme sinulle:
Suuren ja vakaan työnantajan, jolla on hyvä maine kuntapuolella kasvavana kaupunkina sekä halua tehdä asioita uudella tavalla.
Erittäin laajan ICT-ympäristön, joka haastaa sopivasti: IT-infraa, järjestelmiä, pilvipalveluita, analytiikkaa, robotiikkaa, laajoja projekteja ja prosessien kehitystä.
Pääset mukaan talouden hallintaan, kuten budjetointiin ja hankintoihin.
Oppimiseen kannustavan ympäristön: henkilökohtaisia koulutuksia, kokeiluja, uusia teknologioita, oppimista kollegoilta, yhteistyökumppaneilta ja konsulteilta.
Nykyaikaisen työympäristön, viihtyisän avokonttorin, hyvät kulkuyhteydet, sijainnin juna-aseman vieressä ja ilmaisen parkkitalon.
Nykyaikaiset työvälineet, jotka tukevat moninaisia työskentelytapoja, esimerkiksi etätyömahdollisuutta.
After work -tapaamisia, yhteisiä aamupalatuokioita, päivittäisiä liikuntahetkiä, aamupuuro- ja kahviringin, itseopiskeluaikaa, yhteisiä työhyvinvointipäiviä.
Työkokemuksen mukaan karttuvat lomapäivät.