(Poistunut julkaisusta)

Tietojärjestelmäasiantuntija
Fingrid Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.9.2019

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Fingridin yhtenä tulevaisuuden strategisena tavoitteena on mahdollistaa siirtyminen puhtaaseen sähköjärjestelmään kustannustehokkaasti. Muutos kohti uusiutuvaa, puhdasta voimajärjestelmää etenee ennakoituakin nopeammin ja älykkäästi toimiva verkko on keskeisessä roolissa tavoitteemme saavuttamisessa.

Fingridin Markkinat-toiminto vastaa sähkömarkkinoiden ja niihin liittyvän tiedonvaihdon sekä älyverkkoa ohjaavien ratkaisujen kehittämisestä.

Haemme nyt Markkinat- toimintoomme Helsinkiin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Tietojärjestelmäasiantuntijaa

Tietojärjestelmäasiantuntijan pääasiallinen tehtävä liittyy EU-rahoitteiseen INTERRFACE-hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoihin liittyviä joustomarkkinoita yhteistyössä suomalaisten, virolaisten, latvialaisten ja muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa. Osana hanketta demonstroidaan sähkön joustomarkkinoita, joita varten hankitaan IT-alustat kaupankäyntiä sekä kantaverkkoyhtiöiden ja jakeluverkkoyhtiöiden välistä koordinointia varten. Demonstrointivaiheen jälkeen alustat luovutetaan markkinoiden käyttöön.

Tietojärjestelmäasiantuntijan tehtävänä on hankkeen vaatimien IT- alustojen hankinta tiiviissä yhteistyössä Fingridin ICT- toiminnon asiantuntijoiden kanssa. Markkinat- toiminnon tietojärjestelmäasiantuntijan tehtävässä oleellista on ymmärtää sähkömarkkinoiden toimintaa ja prosesseja, ja kyky nähdä, millaiset tietojärjestelmät palvelevat parhaiten sähkömarkkinaprosesseja. Tehtävässä painottuu älyverkkoihin ja hajautettuihin energiaresursseihin liittyvien sähkömarkkinoiden ja logistiikan kehittäminen sekä tiivis sidosryhmäyhteistyö muun muassa jakeluverkkoyhtiöiden kanssa älyverkkojen ja joustavien sähkömarkkinoiden edistämiseksi. Tehtävä edellyttää myös osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön.

Tehtävässä menestyy innovatiivisella, oma-aloitteisella ja määrätietoisella otteella. Valitulla henkilöllä tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto sekä 5-10 vuotta työkokemusta IT-järjestelmistä sekä niiden hankinnasta ja kehittämisestä, erityisesti energia-alalta. Arvostamme kokemusta digitalisaation ja IT-alustojen mahdollisuuksista sähkömarkkinoiden kehittämisessä. Toivomme hakijan omaavan halun vaikuttaa energia-alan kehitykseen ja muutosten läpiviemiseen. Englannin kielen taito on tehtävässä toimimisen edellytys.  

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan toimen energia-alalla tehtävässä, jossa pääset kehittämään sähkömarkkinaosaamistasi asiantuntevassa tiimissä. Meillä pääset osallistumaan sähkömarkkinoiden kehittämiseen ja tekemään työtä ilmastokysymysten ratkaisemiseksi. Fingridillä on kilpailukykyiset edut, erityisesti joustavat työaikakäytännöt, kehittymismahdollisuudet sekä kulttuuri- ja liikuntaedut ovat saaneet kiitosta henkilöstöltämme. Olemme yksi Suomen parhaista työpaikoista! 

Hakemukset

palkkatoivomuksineen pyydämme toimittamaan 22.9.2019 mennessä klikkaamalla Hae työpaikkaa -painiketta. Liitäthän mukaan myös vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelosi. Lisätietoja antaa johtava asiantuntija Risto Lindroos puh. 040 501 9996 (ti 10.9.2019 klo 9.00-12.00 ja pe 13.9.2019 klo 13.00-16.00) ja varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka puh. 050 573 9053 (ma 16.9.2019 klo 12.00-13.000 ja 16.00-17.00 ja ti 17.9.2019 klo 16.00-17.00).
Tehtävään valituksi tulleesta henkilöstä tehdään turvallisuusselvityslain mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Mikä on Fingrid?

Fingrid on vastuullinen ja kansainvälisesti arvostettu yhtiö, joka tekee yhteiskunnallisesti merkittävää työtä vastaamalla Suomen kantaverkosta, sähkönsiirron selkärangasta. Kantaverkon kautta kulkee noin 75 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä. Fingridiläiset voivat päivittäin nähdä työnsä vaikutuksen jokaisen suomalaisen arkeen; Suomi toimii sähköllä ja olemme keskeisesti vaikuttamassa energia-alan murroksessa.

Fingridin työntekijänä olet osa vastuullista joukkuetta, jota yhdistää monipuolinen asiantuntemus, aktiivinen tiedon jakaminen ja yhteisöllinen ilmapiiri. Kannustamme työntekijöitämme jatkuvaan työssäoppimiseen esimiehen ja kollegojen tuella. Ennakkoluulottomuus, rohkeus ja avoimuus ovat valttejamme, kun viemme yhdessä Suomea kohti tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Tervetuloa yhteen Suomen parhaista työpaikoista, tekemään työtä, jolla on merkitystä!