(Poistunut julkaisusta)

Tietojärjestelmäasiantuntija, MEDigi-hanke
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.10.2019

MEDigi - Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi (dnro OKM/270/523/2017) on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kärkihanke, jolle OKM on myöntänyt 3,2 miljoonan erityisavustuksen. Hanke toteutetaan 1.4.2018 – 30.6.2021 lääketieteellisten tiedekuntien yhteistyönä Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistossa. Hanketta koordinoi Oulun yliopisto.

MEDigi-hankkeen tavoitteena on valtakunnallinen lääketieteen alojen koulutuksen harmonisointi ja modernisointi hyödyntämällä digitalisaatiota lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksessa. Hankkeessa kehitetään valtakunnallista oppimisalustaa (Digicampuksen Moodlea) lääketieteen alojen koulutuksen käyttötarkoitukseen sekä luodaan sähköistä oppi-, tentti- ja arviointimateriaalia lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutukseen. Opetushenkilöille tarjotaan digipedagogista koulutusta. Hankkeessa lisätään myös lääkärin ja hammaslääkärin sähköisiin työvälineisiin (eHealth) liittyvää osaamista.

Etsimme MEDigi -hankkeen työryhmään tietojärjestelmäasiantuntijaa, joka on perehtynyt tietojärjestelmien arkkitehtuuriin ja käyttöliittymien suunnitteluun. Työtehtävät liittyvät lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutuksen digitaalisen palveluympäristön kehittämiseen OKM:n tiekartta 2030 -vision mukaisesti. Digitaalinen palveluympäristö kattaa alustavasti lääketieteen alojen koulutusportaalin, oppimisalustan (Moodle) ja niiden yhteensovittamisen olemassa oleviin yliopistojen tietojärjestelmiin ja valtakunnallisiin tietovarantoihin. 

Hakijalta edellytetään osaamista ja kokemusta tietojärjestelmäkehityksestä. Koulutuksen asiantuntemus sekä korkeakoulujen tietojärjestelmien tuntemus katsotaan hyödyksi. Tietojärjestelmäasiantuntija toimii tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopistossa toimivan hankekoordinaation, yliopiston tietohallinnon sekä opintohallinnon kanssa. Työhön kuuluu myös tiivis kansallinen yhteistyö eri yliopistoissa olevien hankkeen osatoteuttajien ja muiden kansallisten toimijoiden kanssa. Järjestelmäasiantuntijalla on näköalapaikka paikalliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen koulutuksen kehittämiseen.

Tietojärjestelmäasiantuntijan työtehtäviin kuuluu lääketieteen ja hammaslääketieteen digitaalisen palveluympäristön suunnittelu ja kehittäminen OKM:n tiekartta 2030 -vision mukaisesti.

  • teknisen arkkitehtuurin ja käyttöliittymien suunnittelu
  • tietojärjestelmätekninen ymmärrys ja hankkeeseen liittyvien asioiden selvitystyö paikallisesti ja valtakunnallisesti
  • tietojärjestelmän kehittämisen aikataulutus ja priorisointi
  • hankkeen koordinaatio mahdollisten osatoimittajien ja tilaajan välillä
  • järjestelmien käyttöönotto ja implementointi paikallisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • asiantuntijatehtävät hankkeen koordinaation tukena
  • muut mahdolliset digitaalisen palveluympäristön kehitykseen liittyvät tehtävät.

Tehtävä on määräaikainen 30.6.2021 asti. Työ alkaa 1.12.2019 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään valittavalta edellytetään suoritettua soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Hakijan ansioksi katsotaan IT-alan tutkinto, kokemus projektinhallinnasta ja tietojärjestelmäkehityksestä ja erityisesti ketterän kehityksen menetelmistä sekä kokemus julkishallinnon hankinnoista. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää suunnitelmallisuutta, kokonaisuuksien hallintaa, tulevaisuuteen suuntautuvaa kehittävää ja innovatiivista otetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kuten myös suomen ja englanninkielen taitoa.

Tietojärjestelmäasiantuntijan tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasoille 8-9. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakemus, ansioluettelo ja muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen, tulee jättää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 8.11.2019 mennessä.

Lisätietoja antavat

hankejohtaja, prof. Jarmo Reponen (jarmo.reponen(at)oulu.fi), puh. 0294486020
projektikoordinaattori Anna Levy (anna.levy(at)oulu.fi), puh. 050 4399971