(Poistunut julkaisusta)

Tietohallintojohtaja
Tampereen yliopistollinen sairaala

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.10.2020

TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

TUNNISTENUMERO 264

TIETOHALLINTOJOHTAJAN virka, yleishallinnon vastuualueella, yhtymähallinnossa.

Sairaala toimii opetussairaalana.

Tehtävän sisältö:

Tietohallintojohtajana johdat sairaanhoitopiirin tietohallintoa, joka pitää sisällään ICMT (Information, Communications and Medical Technology) kokonaisuuden. Tehtävässä on olennaista tietohallinnon kehittäminen, tietoturvallisuuden hallinta, ICMT-toimintojen ja palvelujen hankinnat sekä tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja sairaanhoitopiirin toimialaa tukevien digitaalisten palveluiden ja ratkaisujen kehittäminen.

Tietohallintojohtajana toimit sairaanhoitopiirin johtoryhmän jäsenenä ja prosessijohtajana. Sairaanhoitopiiri hankkii merkittävässä määrin ICMT-palveluita ostopalveluna, ja prosessinjohtajana vastaat palveluiden strategisesta hankinnasta ja hankintojen kehittämisestä. Sairaanhoitopiirin tietohallintohenkilöstö työskentelee palvelukeskuksessa. Tietohallintojohtajan tehtävä ei sisällä tällä hetkellä esimiestyötä.

Tehtävääsi sisältyy alueellinen ja kansallinen yhteistyö erityisesti muiden sairaanhoitopiirien sekä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa suunniteltaessa, ratkaistaessa ja päätettäessä sosiaali- ja terveydenhuollon ICMT-kokonaisuuksista.

Katsomme eduksesi ICMT-toimialan tietämyksen lisäksi julkisen sektorin ja terveydenhuollon toimialan tuntemuksen.

Arvostamme työkokemusta, joka perustuu tietojärjestelmäarkkitehtuurin, ICMT-ratkaisujen ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa.

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on soveltuva yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja aikaisemmalla toiminnalla hankittu riittävä taito.

Työsuhteen tyyppi ja työaikamuoto: Vakituinen virka, kokopäivätyö.

Koeaika: 6 kk, koeajasta päättää sairaanhoitopiirin hallitus.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES. Virka täytetään 1.4.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Vaadittavat todistukset: Virkaan valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys.

Tiedustelut:

Sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen, etunimi.sukunimi@pshp.fi tai puh. 050 558 4579.

Yhteydenotot to 29.10. klo 16-18, la 31.10. klo 13-16, ke 4.11. klo 18-20 ja la 7.11. klo 13-16.

Sairaanhoitopiirin palvelukeskuksen johtaja Pekka Erola, etunimi.sukunimi@pshp.fi tai puh. 050 308 9340 sekä konsultti Ari Juvonen Eezy Personnel Oy, puh. 040 7217799.

Hakumenettely: Virkaan haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella. Hakemuslomake löytyy Taysin sivuilta https://www.tays.fi/rekrytointi. Virkaan voi hakea myös kirjallisella hakemuksella, jossa on mainittava haettavan toimen numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Hakuaika päättyy 13.11.2020 klo 14.30.