(Poistunut julkaisusta)

Tietoasiantuntija
Tampereen yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.1.2021

Haemme Tampereen yliopiston kirjastoon

Tietoasiantuntijaa

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Tampereen yliopiston kirjasto on yliopiston kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen keskeinen infrastruktuuri. Kirjasto tukee yliopiston tutkimusta ja opetusta tarjoamalla laadukkaita ja korkeatasoisia tietoaineistoja sekä asiantuntijapalveluita. Tehtävä sijoittuu avoimen tieteen palveluihin, joita ovat muun muassa avoimen julkaisemisen ja tutkimusdatan hallintataitojen sekä yliopiston tutkimus- ja julkaisutoiminnan näkyvyyden ja vaikuttavuuden edistäminen.

Tehtävänkuvaus

Tietoasiantuntijana työnkuvastasi merkittävän osan muodostaa yliopiston tutkimustietojärjestelmän kehittäminen ja ylläpito ja siihen liittyvä yhteistyö yliopiston eri toimijoiden kanssa ml. järjestelmäintegraatioihin liittyvä yhteistyö.

Tietoasiantuntijana tehtävääsi kuuluu vaativia julkaisutiedonkeruuseen ja -raportointiin sekä rinnakkaistallentamiseen liittyviä suunnittelu- ja kehittämistehtäviä. Vastaat opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruun ja validoinnin koordinoinnista sekä tutkimustietojärjestelmän käyttäjätuen ja koulutuksen koordinoinnista. Tehtävääsi kuuluu myös vastuu opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruun ohjeiden seuraamisesta, noudattamisesta ja uusien ohjeiden ja periaatteiden käyttöönottamisesta yliopistolla sekä tutkimustietojärjestelmässä.

Työ vaatii sinulta yhteistyö- ja neuvottelutaitoja sekä kansallisissa että kansainvälisissä yhteyksissä. Tehtävääsi kuuluu tiivis yhteistyö korkeakouluyhteisön muiden yksiköiden ja ulkopuolisten toimijoiden (muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö, muut yliopistot, ulkomaiset tietoaineistotoimittajat ja järjestelmätoimittajat) kanssa. Tutkimustietojärjestelmä on myös PSHP:n käytössä, ja tähän liittyvä yhteistyö kuuluu tietoasiantuntijana työnkuvaasi.

Edellytykset

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja informaatiotutkimuksen aineopintoja tai vastaavia, suunnittelu- ja kehittämistaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää sinulta kehittämistarpeiden tunnistamista, priorisointia ja itsenäistä ongelmanratkaisutaitoa

Vahva tietotekninen osaaminen, tutkimusprosessien ja julkaisukäytäntöjen syvällinen tunteminen ovat perusta tehtävien menestykselliselle hoitamiselle. Tehtävän hoitamisessa eduksesi on myös yliopiston toimintaympäristön ja tieteellisen kirjaston tuntemus.

Yliopisto on työympäristönä monikulttuurinen, joten edellytyksenä ovat hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot suomeksi ja englanniksi.

Arvostamme positiivista asennetta, aloitteellisuutta ja viestintä- sekä yhteistyötaitoja. Toivomme, että sinulla on halu oppia uutta ja kehittää tutkimuksen tukeen liittyvää toimintaa.

Tarjoamme

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä aktiivisessa ja idearikkaassa työyhteisössä. Toimintamme on ketterää ja pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelutoimintaamme asiakaslähtöisesti. Työympäristömme on uusi ja moderni.

Tehtävä tarjoaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden olla aktiivisesti kehittämässä ja uudistamassa kirjaston tulevaisuuden palveluita Tampereen korkeakouluyhteisössä.

Henkilöstöetuihimme kuuluvat muun muassa joustavat työskentelymahdollisuudet, hyvä työterveyshuolto sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä meillä.

Tehtävä täytetään toistaiseksi ja työsuhteen aloitus tapahtuu sopimuksen mukaan, mielellään maaliskuun 2021 aikana. Tehtävässä sovelletaan työsopimuslain mukaista koeaikaa.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tietoasiantuntijan tehtävä asettuu vaativuustasolle 10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Tiedustelut

Erityisasiantuntija, julkaisemisen tuki, Petri Tonteri, petri.tonteri@tuni.fi, 040 190 4270 (varmimmin tavoitettavissa pe 8.1.2021 klo 8 - 10, ti 12.1. klo 9 - 11 ja to 14.1. klo 13 - 16).