(Poistunut julkaisusta)

Tietoasiantuntija
Tampereen yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.8.2019

Tampereen yliopiston kirjasto on yliopiston kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen keskeinen infrastruktuuri. Kirjasto tukee yliopiston tutkimusta ja opetusta tarjoamalla laadukkaita ja korkeatasoisia tietoaineistoja sekä asiantuntijapalveluita. Tehtävä sijoittuu avoimen tieteen palveluihin, joita ovat yliopiston tutkimus- ja julkaisutoiminnan näkyvyyden ja vaikuttavuuden edistämisen lisäksi avoin julkaiseminen ja tutkimusdatan hallintataidot.

Tehtävänkuvaus

Tietoasiantuntijan työnkuvasta merkittävän osan muodostaa avoimen ja vastuullisen tieteen edistäminen monipuolisen metriikkatyön avulla. Tehtävään kuuluu erityisesti bibliometristen selvitysten suunnittelu ja toteuttaminen. Toiminta tapahtuu tiiviissä yhteistyössä korkeakouluyhteisön eri toimijoiden ja palveluyksiköiden kanssa. Tehtäväkuvaan sisältyy integroituminen kansallisiin ja kansainvälisiin metriikkatyötä edistäviin toimijoihin. Tarkempi tehtävänkuva sovitaan tehtävään valitun henkilön soveltuvuuden mukaan.

Edellytykset

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja informaatiotutkimuksen aineopintoja tai vastaavia, tutkimus- ja julkaisutoiminnan näkyvyyden ja vaikuttavuuden perusteiden tuntemusta, metriikkatyössä hyödynnettävien keskeisten analyysityökalujen tuntemusta, suunnittelu- ja kehittämistaitoa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Yliopisto on työympäristönä monikulttuurinen, joten edellytyksenä on hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot suomeksi ja englanniksi.

Yliopiston toimintaympäristön sekä tieteen avoimuuteen liittyvien periaatteiden ja käytäntöjen tuntemus sekä kokemus avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisestä ovat myös eduksi.

Arvostamme positiivista asennetta, aloitteellisuutta ja viestintä- sekä yhteistyötaitoja. Erityisesti toivomme, että sinulla on halu oppia uutta ja kehittää toimintaa.

Tarjoamme

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä aktiivisessa ja idearikkaassa työyhteisössä. Toimintamme on ketterää ja pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelutoimintaamme asiakaslähtöisesti. Työympäristömme on uusi ja moderni. 

Tehtävä tarjoaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden olla aktiivisesti kehittämässä ja uudistamassa kirjaston tulevaisuuden palveluita Tampereen korkeakouluyhteisössä.

Lisätietoja työnantajasivuillamme. 

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävään sovelletaan työsopimuslain mukaista koeaikaa.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakuohjeet

Jätä hakemuksesi ja CV:si yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika tehtävään päättyy perjantaina 6.9.2019 klo 23.59.