(Poistunut julkaisusta)

TIETOASIANTUNTIJA
Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.7.2019

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on ympäristöalan osaavien ammattilaisten innostava työyhteisö. Teemme monitieteistä tutkimusta kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi sekä tarjoamme asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja ympäristöongelmiin. SYKEn toiminnan rahoituksesta yli 50% on muuta kuin suoraa valtion budjettirahoitusta.

Haemme SYKEn tietokeskuksen tietopalvelut -ryhmään vakituiseen työsopimussuhteeseen 1.10.2019 alkaen

     TIETOASIANTUNTIJAA

               (35-72-2019)

SYKEn tietokeskus vastaa SYKEn keskitetyistä tietojärjestelmistä ja sähköisistä palveluista sekä tarjoaa valtakunnallista ja kansainvälistä avointa ympäristötietoa sekä ympäristötiedon käyttöä ja tuottamista edistäviä ratkaisuja, järjestelmiä sekä palveluja. Tietokeskus on järjestäytynyt kuuteen toiminnalliseen ryhmään. Tietokeskuksessa työskentelee tällä hetkellä noin 60 alansa ammattilaista.

Tietopalvelut -ryhmä toimii SYKEn ja ulkopuolisten asiakkaiden sekä projektien tiedonhallinnan tukena. Ryhmä hankkii, tallentaa ja välittää SYKEn ja ympäristöhallinnon tehtäviin liittyvää tietoaineistoa sekä vastaa henkilökunnan tuottamien julkaisujen kokoamisesta ja julkaisutuotannon raportoinnista johdolle ja henkilökunnalle. Ryhmän tehtäviä ja palveluja ovat mm. aineistoihin (julkaisut, raportit, lehdet, artikkelit) liittyvät palvelut ja aineistoneuvottelut, julkaisutoimintaan liittyvät palvelut ja itsenäiskäytön tuki, tiedonhaut, valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö, tiedon avoimuuden edistäminen sekä SYKEn näkyvyyttä ja vaikuttavuutta tukevat palvelut.

Tietoasiantuntija toimii myös tietopalvelut -ryhmän ryhmäpäällikkönä määräaikaisesti 31.12.2021 saakka. Lähiesimiehenä hän kehittää ja johtaa ryhmän toimintaa sekä vastaa ryhmän työhyvinvoinnista, työn suunnittelusta, seurannasta ja tavoitteiden toteutumisesta. Ryhmäpäällikkö osallistuu keskuksen johtajan kanssa sovittavassa laajuudessa keskuksen rahoituksen hankintaan ja vastaa ryhmän talouden suunnittelusta. Lisäksi ryhmäpäällikkö osallistuu avoimen julkaisutoiminnan kehittämiseen, vastaa tietoaineistohankinnoista, osallistuu alan yhteistyöhankkeisiin sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti sekä kouluttaa asiakkaita ympäristötiedon hakemisessa. Ryhmäpäällikkö toimii aktiivisesti tietokeskuksen johtoryhmässä ja raportoi tietokeskuksen johtajalle.

Tehtävä on sijoitettu SYKEn tietokeskukseen Helsingin Viikin toimipaikkaan.

Tehtävässä ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä tehtäväalueeseen ja siihen liittyvään infrastruktuuriin, tiedeyhteisön tietotarpeiden ja prosessien tuntemusta, hyvää yhteistyö- ja verkostoitumiskykyä sekä asioiden koordinointikykyä, valmiuksia toimintojen kehittämiseen, kokemusta esimiestehtävistä ja henkilöstön työn ohjaamisesta sekä osaamisen kehittämisestä.

Eduksi katsomme perehtyneisyyden SYKEn toimialaan liittyvään tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Palkkaus määräytyy SYKEn palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden, henkilökohtaisen suoriutuvuuden ja kokemuksen perusteella (4322-5290 euroa/kk).

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee toimittaa valtion työnhakusivustoille osoitteeseen www.valtiolle.fi

viimeistään perjantaina 16.8.2019 kello 16.15. Työavain 35-72-2019 ohjaa suoraan ilmoitukseen. Tarvittaessa paperisen hakemuksen voi lähettää myös osoitteeseen Suomen ympäristökeskus, Kirjaamo, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki.

Lisätietoja tehtävästä antavat

Jukka Santala

tietohallintojohtaja

puh. 050 340 2335

 

Elisa Paavilainen

Tietopalvelupäällikkö

puh. 0295 251 489