(Poistunut julkaisusta)

Tietoasiantuntija
Aalto-yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.9.2018

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 11 000 opiskelijaa ja noin henkilöstöä noin 4000, joista lähes 400 on professoreita. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.


Motivoiko sinua hyvä oppiminen? Oletko kiinnostunut kehittämään uusia analytiikan menetelmiä ja työkaluja hyödynnettäväksi opiskelun ja opetuksen kehittämisessä? Haluat vastuuta ja mahdollisuuksia kokeilla ja oppia uutta?


Jos vastasit kyllä, olet hakemamme


TIETOASIANTUNTIJA


oppimisanalytiikkaa kehittävään kärkihankkeeseen vuoden 2020 loppuun.


Pääasiallisena tehtävänäsi Tietoasiantuntijana toteutat ja konseptoit työkalun opiskelijapalautteen hyödyntämiseksi opetussuunnitelmatyössä ja koulutusohjelmien kehittämisessä. Lisäksi osallistut samalla hankkeen sekä MIS:n muuhun kehittämistyöhön tuoden siihen vahvan panoksesi oman osaamisesi kautta.


Tehtävä sijoittuu Johtamisen tietopalvelut -tiimiin (MIS). Sisäisessä yhteistyössä tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat Aalto-yliopiston Oppimispalvelut, joka koordinoi Aallon hankeosion, sekä IT-palvelut.


Toivomme sinun olevan innovatiivinen, toimeenpano- ja yhteistyökykyinen henkilö, joka osaa ja haluaa viestiä työstään sujuvasti niin suomeksi kuin englanniksi. Keskeisiä kompetenssialueitasi ovat automatisoitavien ennuste- ja luokittelumallien kehittäminen koneoppimis- ja tilastollisia/matemaattisia menetelmiä hyödyntäen, tiedonlouhinta sekä deskriptiivisen analytiikan tuottaminen datasta. Hallitset sujuvasti yliopistossa käytettävät välineet: SQL, Python, PowerBI(Dax) sekä SSAS.


Sinun ei tarvitse olla oppimisen ja pedagogiikan syväosaaja, mutta sinulla on hyvä olla näkemystä ja kokemusta palautedatan analytiikasta ja hyödyntämisestä sekä kiinnostusta sen kehittämiseen. Sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto ja mahdollisesti olet jo osoittanut kyntesi vastaavissa kehittämistehtävissä.

Lisätiedot ja hakuohjeet

Työsuhde on määräaikainen alkaen mahdollisimman pian ja päättyen 31.12.2020.


Lisätietoja tehtävästä antaa Tietopalvelupäällikkö Matti Apajalahti, sähköposti: etunimi.sukunimi@aalto.fi, puh. 050 384 1730.


Hae tehtävää lähettämällä CV ja hakemus Aalto-yliopiston verkkosivuilla olevan sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 14.10.2018.