(Poistunut julkaisusta)

Tietoasiantuntija
Valtioneuvoston kanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.8.2018

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.

Valtioneuvoston kansliassa on haettavana

Tietoasiantuntijan

virka 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virka on kanslian yhteinen ja se on sijoitettu tietotuki- ja julkaisuyksikköön.

Tietoasiantuntijan tehtäviin kuuluu tietotuen asiantuntijapalveluiden kehittäminen valtioneuvoston ydintoimintoja ja tiedolla johtamista tukevana palveluna (päätöksenteko, säädösvalmistelu, tutkimustoiminta). Tietoasiantuntija työskentelee tiiminvetäjänä ja yhtenä jäsenenä tietoasiantuntijaryhmässä, jonka tehtäviin kuuluu vaativien tietopyyntöjen hoitaminen, valtioneuvoston prosessien seuranta sekä säädösvalmistelu- ja kehittämishankkeiden tukeminen tietoasiantuntijan roolissa, asiantuntijoiden tiedontarpeiden selvittäminen ja tiedonlähteiden käytön seuranta sekä verkostoyhteistyön kehittäminen (eduskunta, tutkimuslaitokset, muut tiedontuottajat). Tämän lisäksi tietoasiantuntija toimii yhteiskunnallisten tiedonlähteiden sekä tutkimustiedon lähteiden sisältöjen ja tiedonhaun asiantuntijana ja osallistuu digitaalisen kirjaston sekä muiden tietotuen palveluratkaisujen kehittämiseen.

Tietotukeen liittyvien tehtävien lisäksi tietoasiantuntija toimii yksikön päällikön toiminnallisena sijaisena sekä yksikön hankevastaavana koordinoiden yksikön hankkeita. Näiden tehtävien lisäksi tietoasiantuntija osallistuu koko yksikön palveluprosessien kehittämiseen yhdessä muun yksikön kanssa.

Tehtävät edellyttävät laajaa kokemusta prosesseja tukevien palveluiden kehittämisestä tai asiantuntijatehtävistä, kokemusta kirjasto- ja informaatiopalvelutehtävistä, julkaisutuotannon tehtävistä sekä kokemusta asiakaspalvelutehtävistä ja asiakastarpeiden määrittelystä. Lisäksi edellytetään kokemusta ja näyttöä toimintojen kehittämisestä, tiimityöstä ja tuloksellisen palvelutoiminnan organisoinnista sekä valmiutta toimia tuloksellisesti nopeatempoisessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Tehtävässä ovat eduksi hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä neuvottelutaidot ja kokemus laajojen verkostojen ohjaamisesta

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan molempien kotimaisten kielten ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Palkkaus määräytyy kanslian palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 12 - 13 (3327,20 - 3640,79 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanlisää (11-50 % vaativuustason palkasta). Virkaan esitettävästä henkilöstä tehdään hänen suostumuksellaan turvallisuusselvitys. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja avoinna olevasta tehtävästä antaa toimialajohtaja Kaija Uusisilta, p. 0295 160890 ja tietoasiantuntija Leena Palmén 0295 160 741.

Valtioneuvoston kanslialle osoitetut kirjalliset hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 21.9.2018 klo 16.15 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä lomaketta osoitteessa www.valtiolle.fi (ID  23-63-2018 ohjaa suoraan ilmoitukseen). Hakemuksen voi toimittaa myös valtioneuvoston kanslian kirjaamoon postiosoitteella PL 23, 00023 Valtioneuvosto tai käyntiosoitteella Ritarikatu 2 B, Helsinki tai sähköpostitse kirjaamo@vnk.fi.