(Poistunut julkaisusta)

Tieto- ja viestintätekniikan opettaja, ohjelmointi
Gradia Jyväskylä

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.12.2020

Haemme Gradia Jyväskylän tieto- ja viestintätekniikan alalle päätoimista vakituista tuntiopettajaa, jonka erityisosaamista on IT-tukihenkilön osaamisala. Opetustehtävä sisältää lähi- ja verkko-opetuksen lisäksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamista, näyttöjen arviointia sekä koulutusten suunnittelua ja kehittämistä. Opetuksen pääkohderyhmänä on tutkintotavoitteisessa koulutuksessa olevat nuoret ja aikuiset opiskelijat, perustutkinto-, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksissa sekä maksullisessa palvelutoiminnassa. Työhön voi kuulua myös kehittämis- ja hanketehtäviä.

Edellytämme hakijalta
- vahvaa käytännön kokemusta IT-tukihenkilön ja tietohallinnon työtehtävistä sekä kyberturvallisuudesta
- hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
- joustavuutta muutostilanteissa ja halua uusien asioiden oppimiseen
- sitoutumista opetusteknologian ja verkkopedagogiikan kehittämiseen sekä valmiutta työn kehittämiseen.

Arvostamme Jyväskylän seutukunnan ICT-alan yritysten tuntemista ja vahvaa näkemystä työelämälähtöisen koulutuksen kehittämiseksi.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on asetuksen (986/1998) 13 §:n mukainen kelpoisuus. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES C ). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Valitun tulee palvelussuhteen alkaessa 30 päivän sisällä toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan.

Kelpoisuusehtojen muutoin täyttyessä on kuitenkin mahdollista tulla valituksi myös ehdollisesti siten, että sitoutuu suorittamaan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot työn ohessa kolmen vuoden kuluessa tehtävässä aloittamisesta.

Tehtävää hakeneiden joukosta voidaan täyttää myös lukuvuonna 2021 - 2022 mahdollisesti tarvittavia määräaikaisia sijaisuuksia. Hakijoita pyydetäänkin hakemuksessaan ilmoittamaan, ovatko he vakinaisen tehtävän lisäksi kiinnostuneita myös mahdollisista määräaikaisista tehtävistä.

Haastatteluun kuuluu opetusnäytteen antaminen. Haastattelu ja opetusnäytteen antaminen tapahtuvat verkon välityksellä. Haastattelut pidetään 18.1.2021.

Lisätietoja

https://www.gradia.fi