(Poistunut julkaisusta)

Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.6.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, talous- ja hallintopalvelut
Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö

Silkkitehtaantie 5 C, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 15.08.2019 - 10.06.2020


Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijan tehtävänä on tukea sivistystoimen eri tulosalueita ja etenkin kasvatuksen ja opetuksen tulosalueita digitaalisten palveluiden ja välineiden käyttöönotossa ja käytössä. Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija osallistuu toimialan digitalisaatioon liittyvään kehittämistyöhön sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiseen kehittämiseen.

Tehtävään kuuluu 

  • tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteutus
  • opetusteknologian tekniseen ja pedagogiseen valmistelutyöhön osallistuminen
  • sähköisten oppimisympäristöjen ja palveluiden hallinta
  • julkaisujärjestelmän valmistelu- ja ylläpitotehtävät
  • osaamisen kehittäminen
  • koulutussuunnittelu ja tvt-osaamiskartoitusten toteutus
  • tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvien työryhmien ja verkostojen vetäminen
  • sähköisiin oppimateriaaleihin liittyvä asiantuntijuus

Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija toimii tarvittaessa kouluttajana ja tuottaa itsenäisesti koulutusmateriaalia eri palveluiden käyttäjille. Lisäksi hän osallistuu aktiivisesti keskeisiin alueellisiin ja valtakunnallisiin verkostoihin mm. kunta- ja hankeyhteistyön muodossa.

Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijalta edellytetään aktiivista ja omatoimista työotetta, organisointitaitoja ja kehittämisintoista otetta työhön. Lisäksi odotamme hyviä tietoteknisiä valmiuksia, suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja, kykyä saattaa tehtävät loppuun sovitussa aikataulussa ja kiinnostusta olla mukana kehittämässä sivistystoimen digitaalisia palveluita.

Katsomme eduksi kokemuksen kehittämishankkeiden suunnittelusta ja vetämisestä, pedagogisen osaamisen, sivistystoimen toimialan tuntemuksen sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvän asiantuntemuksen.

Tarjoamme mahdollisuuden monipuoliseen, innostavaan ja itsenäiseen työnkuvaan. Työtä tehdään ja suunnitellaan yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa, mutta työ edellyttää itsenäistä otetta ja kykyä vastata omasta vastuualueesta.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

Kehittämispäällikkö, Österman Anna
P. 0407423378
anna.osterman@vantaa.fi

Tavoitettavissa
12.6. klo 9–11
13.6. klo 9–11
17.6. klo 14–16

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.