(Poistunut julkaisusta)

Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija, kasvatuksen ja oppimisen toimiala
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.6.2020

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Yhteiset palvelut
Vantaan kaupunki, Kasvatuksen ja oppimisen toimiala, Yhteiset palvelut / Suunnittelu ja kehittäminen

Silkkitehtaantie 5 C, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.08.2020 tai sopimuksen mukaan - 


Oletko digipedagogiikan ja varhaiskasvatuksen ammattilainen? Haluatko olla kehittämässä tieto- ja viestintätekniikan monipuolista käyttöä ja digitaalisten palveluiden käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa?

Etsimme tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijaa, jonka tehtävänä on uuden teknologian pedagogiseen käyttöön liittyvät valmistelutehtävät erityisesti varhaiskasvatuksen alueella. Tvt-asiantuntija vastaa tieto- ja viestintäteknologian pedagogisesta hyödyntämisestä sekä antaa tukea ja tuottaa tarvittavia tukimateriaaleja varhaiskasvatusyksiköille, jotta laitteistoa osataan hyödyntää pedagogisessa arjen työssä täysipainoisesti. Tehtävänä on uusien teknologisten ratkaisuiden sekä niiden käytettävyyden, pedagogisen laadun ja käyttömahdollisuuksien selvittäminen erityisesti varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Tehtävään kuuluu myös varhaiskasvatuksen erilaisten tvt-osaamisverkostojen ja osaamisen kehittämisen koordinointi sekä tvt-osaamiskartoitusten toteuttaminen ja analysointi.

Digipedagogiikan kehittämistä tehdään paljon erilaisissa kehittämishankkeissa. Hankkeiden tavoitteena on, että teknologian avulla uudistetaan toimintaa ja kehitetään varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Tvt-asiantuntija suunnittelee ja toteuttaa erilaisia digipedagogiikan hankkeita sekä tukee varhaiskasvatuksen palvelualuetta myös muiden hankkeiden valmistelussa. Työ sisältää erilaisia hankkeiden elinkaareen liittyviä tehtäviä, mm. hankerahoitukseen osallistuminen, uusien hanketyöntekijöiden ohjaus, hankkeiden seuranta ja arviointi sekä raportointi.

Odotamme, että tunnet nykyaikaisen teknologian pedagogisia käyttömahdollisuuksia sekä varhaiskasvatuksen tarpeita ja odotuksia. Tehtävässä tarvitaan vahvaa teknologian hyödyntämiseen liittyvää pedagogista erityisasiantuntemusta sekä digipedagogiikan kehittämisotetta. Edellytämme sinulta aktiivista ja omatoimista työotetta, organisointitaitoja sekä kehittämismyönteistä otetta työhön. Lisäksi odotamme hyviä suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja, kykyä hallita ja luoda uusia verkostoja sekä kykyä saattaa tehtävät loppuun sovitussa aikataulussa. Etuna on aiempi kokemus kehittämishankkeiden suunnittelusta ja vetämisestä.

Tarjoamme mahdollisuuden monipuoliseen, innostavaan ja itsenäiseen työnkuvaan. Tehtävässä pääset luomaan uudenlaisia tukiprosesseja ja palvelukokonaisuuksia sekä ennakoimaan tulevaisuuden ilmiöitä ja uuden teknologian käyttömahdollisuuksia. Tarvitset rohkeaa, kokeilevaa ja omaa osaamista uudistavaa asennetta.

Työtä tehdään ja suunnitellaan yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa, mutta työ edellyttää itsenäistä otetta ja kykyä vastata omasta vastuualueesta. Meillä on mukava ja osaava porukka, jossa ollaan aina valmiita auttamaan muita. Työpaikka sijaitsee Tikkurilassa moderneissa Silkin tiloissa hyvien kulkuyhteyksien äärellä.

Työhaastattelut pyritään järjestämään viikolla 26.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 3288,76 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä

Edellytettävät luvat: ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

Kehittämispäällikkö

Österman Anna

0407423378

anna.osterman@vantaa.fi

Tavoitettavissa 3.6. klo 15–16, 4.6. klo 13–14, 10.6. klo 12–13


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.